Přejít k hlavnímu obsahu

Jak prohlásit nezvěstnou osobu za mrtvou | rady

Jak prohlásit nezvěstnou osobu za mrtvou | rady

Jak prohlásit nezvěstnou osobu za mrtvou | rady. Lidé se rodí a umírají. Zpravidla víte přesně, kdy a jak zemřel někdo z vaší rodiny nebo z vašich přátel. Jindy - i když jen výjimečně - je ale smrt člověka spíše hádankou. Například když někdo odejde z domova a už se nikdy nenajde. Může to být starý člověk, ale i dítě. Co dělat, když veškeré pátrání nepřineslo žádný výsledek?

1

Proč

Nejdříve je dobré zodpovědět otázku, proč je vůbec důležité či žádoucí prohlásit někoho za mrtvého. Třeba si říkáte: Ano, dědeček tenkrát odešel nad ránem z domova bez jakýchkoli osobních věcí, ale co když se za rok, za dva, za deset let vrátí a všechno se "nějak" vysvětlí? Představte si, že dědeček je skutečně již několik dlouhých měsíců pryč. Ale auto je pořád "jeho", stejně jako dům nebo třeba dluhy. Chcete prozatím nastěhovat do jeho domu nájemníky, aby dům nechátral? Nemůžete, nemáte k tomu žádné právo. Dům neprodáte, taky k tomu nemáte právo. A tak by se dalo pokračovat donekonečna. Prohlášením za mrtvého se tedy mimo jiné otevírá cesta k dědění.

2

Kdo prohlašuje za mrtvého

Za mrtvou prohlásí soud nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. Za mrtvého tak může člověka prohlásit pouze a jenom SOUD, nikdy ne například policie, státní zástupce nebo třeba pracovník městského úřadu. Návrh přitom může podat každý, kdo má na věci právní zájem (typicky rodina nezvěstného). Soud v případě, kdy uzná, že jsou zde předpoklady pro zahájení řízení, ustanoví nezvěstnému opatrovníka. Což je logické, protože nezvěstná osoba se sama aktivně do řízení (minimálně od začátku) nezapojí. Někdo proto musí hájit její práva. Soud dále vyhláškou či jiným vhodným způsobem (například ve veřejných sdělovacích prostředcích) vyzve nezvěstného, aby se do jednoho roku přihlásil. Každý, kdo nezvěstnou osobu viděl či má o ní jakékoli informace, má v téže lhůtě kontaktovat soud nebo opatrovníka nezvěstného. Proto když víte, že váš kamarád, který má být prohlášen za mrtvého, žije v cizině (například vám telefonoval, ačkoli s vlastní rodinou se z jakéhokoliv důvodu nebaví), určitě si to nenechávejte pro sebe. Soud zároveň sám provede veškerá potřebná šetření o nezvěstném.

3

Řízení u soudu

Jak již vyplynulo z předešlých bodů, celý proces prohlášení za mrtvého netrvá týden ani měsíc. Nezvěstný tak má (v případě, že by žil) dostatečný čas na to, aby kontaktoval soud, čímž znemožní vydání rozsudku, který by ho mylně prohlašoval za mrtvého. Zjistí-li totiž soud během řízení, že nejsou splněny podmínky pro to, aby mohla být nezvěstná osoba prohlášena za mrtvou, řízení zastaví. Jinak, po uplynutí lhůty určené ve vyhlášce, prohlásí soud rozsudkem nezvěstnou osobu za mrtvou. V rozsudku soud uvede mimo jiné den, který platí za den smrti nezvěstného, případně den, který nezvěstný nepřežil.

4

Když "mrtvý" není mrtvý...

Co se stane, když se osoba, kterou soud prohlásil za mrtvou, po několika letech nebo i desetiletích objeví? I to se totiž může stát. V takovém případě soud zruší své rozhodnutí o prohlášení za mrtvého. Co se týká manželství, to se ale za určitých podmínek nemusí obnovit: Totiž bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství nové.

Tipy

Jednání u soudu, kdy se nezvěstný prohlašuje za mrvého, je veřejně přístupné. Takže i úplně cizí člověk (například student) může být prohlášení za mrtvého přítomen.

Varování

Článek má pouze informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.