Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat smlouva o koupi nemovitosti | rady

Jak má vypadat smlouva o koupi nemovitosti | rady

Jak má vypadat smlouva o koupi nemovitosti | rady. Pořízení vlastní nemovitosti doprovází celá řada povinností, zejména právních. Smlouva o koupi nemovitosti je závazným a stěžejním dokumentem celého kupního procesu. Jaké náležitosti by měla obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Ve smlouvě musíte uvést veškeré dostupné informace o jednotlivých zástupcích smluvních stran. Především nezapomeňte na jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště. Je dobré nezapomenout na doplňující informace sestávající především z kontaktních informací, které se mohou pro pozdější potřeby hodit. Smlouva je platná pouze v písemné podobě a právní úprava je obsažena v občanském zákoníku České republiky.

2

Vlastnické tituly

V prvním článku smlouvy blíže specifikujte vlastnické tituly, které opravňují prodávajícího k prodeji nemovitosti. Jedná se především o detailní popis všech listinných titulů, které dokládají jeho nevýlučné vlastnictví nemovitosti.

3

Předmět převodu

Tento odstavec zahrnuje kompletní přehled a popis prodávané nemovitosti včetně čísla parcel nebo zápisu, pod kterým je vedena u příslušného katastrálního úřadu. Dále připojte detailní popis prodávané nemovitosti a všech náležitostí, kterých se smlouva týká. Pokud prodávající prodává nemovitost i se zařízením, v tomto bodě zařízení detailně vyjmenujte a popište jeho stav.

4

Kupní cena

Kupní cena je zlomovým bodem celého kupního procesu. Zejména, čerpáte-li na koupi nemovitosti hypoteční úvěr. Pečlivě zvažte, jakým způsobem bude kupní cena hrazena. Pokud jste zaplatili rezervační poplatek, trvejte na tom, aby tato skutečnost byla v bodě smlouvy uvedena a od zbývající částky, kterou musíte kupujícímu zaplatit, odečtena. Pokud kupní cenu hradíte částečně hotově a částečně hypotékou – celý proces platby nemovitosti detailně rozveďte a popište chronologicky v jednotlivých bodech. Kupujete-li nemovitost přes realitní kancelář, dohlédněte, abyste měli rovněž potvrzení o řádném zaplacení provize. Realitní kanceláře většinou provizní část ve smlouvě neuvádějí, přesto si nechte vystavit platné potvrzení, že jste vše řádně a včas uhradili.

5

Prohlášení smluvních stran

V tomto bodě smlouvy sepište veškeré události, které budou předbíhat celkovému uhrazení kupní ceny na účet prodávajícího a po samotné úhradě. Jedná se především o povinnost kupujícího uzavřít zástavní smlouvu o zřízení zástavního práva k prodávané nemovitosti buď ve prospěch kupujícího nebo banky (v případě úhrady kupní ceny úvěrovými prostředky). Dále zde musí prodávající čestně prohlásit, že neexistují další zástavní práva na předmětnou nemovitost a že kupujícího obeznámil se všemi skutečnostmi, které by mohli prodej nemovitosti ohrozit. Jedná se především o prohlášení, že na předmětné nemovitosti neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné závazky. Také zde uveďte práva smluvních stran v případě odstoupení od smlouvy a sankční poplatky v případě nedodržení jednotlivých článků smlouvy, které budou platné pro obě smluvní strany.

6

Obecná ustanovení

Zde uveďte, kdy kupující získává vlastnické právo k prodávané nemovitosti. Kdy a jakým způsobem bude proveden návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dále uveďte, kdo uhradí náklady spojené s návrhem na vklad vlastnického práva a jakou lhůtu má prodávající na zaplacení daně z převodu nemovitosti. Smlouvu uzavírají obě smluvní strany za svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Jakékoli dodatky či změny smlouvy jsou platné pouze v písemné podobě a se souhlasem a podpisem obou smluvních stran. Většinou nabývá smlouva platnosti dnem podpisu smluvních stran. Podpisy na smlouvě musí být notářsky ověřeny, jinak je smlouva pro zápis na katastru nemovitostí neplatná.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady. Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu, a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastal…
Jak pěstovat banánovník | rady
Jak pěstovat banánovník | rady
Jak pěstovat banánovník | rady. Banánovník původně pochází z jihovýchodní Asie. Jedná se o exotickou rostlinu, která může při správné péči dorůst až d…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.