1

Správnost účetnictví je jedním z hlavních kritérií, které se při daňové kontrole kontrolují, základ daně musí být vyměřen přesně. Dbejte na to, abyste měli účetnictví v pořádku, je to následně plus nejen v případě kontroly vyměřených a odvedených daní, ale i v tom, že díky přehlednému účetnictví ušetříte mnoho času a budete mít lepší přehled o všech firemních nebo osobních skutečnostech.

2

Následně je důležitá úplnost a pravdivost dokladů, částky musí sedět vždy přesně a neměl by chybět žádný doklad. Na doklady si zaveďte přehlednou evidenci, aby byly v případě potřeby vždy k dispozici a vy jste jimi mohli disponovat při důkazním šetření. Pokud máte podloženou každou částku nějakým dokladem nebo fakturou, tak se nemusíte ničeho bát.

3

Vyhněte se zatajování, daňové kontrole nikdy nelžete a chovejte se vstřícně. V případě, kdy dojde k nálezu chyby, tak se snažte pracovat na odstranění problému, nikoliv na jeho vyvrácení. Máte právo se daňové kontroly vždy zúčastnit a to i tehdy, když probíhá například u účetní.

4

Jestliže se kontrola začne chovat protizákonně, tak máte možnost podat žalobu. Proti jejímu rozhodnutí lze vždy podat námitku. Nepodávejte ovšem námitku, pokud víte, že je chyba na vaší straně.

5

Samotné riziko návštěvy pracovníků daňové kontroly lze zmenšit tím, že se například umístí sídlo do Prahy, tam je riziko daňových kontrol nesrovnatelné a pokud ve skutečnosti máte provozovnu v jiném regionu, tak se za vámi daňová kontrola ani vydávat nemusí.

6

Než se snažit obcházet možnosti daňových kontrol, tak je vhodnější variantou správně a poctivě podnikat, přehledně si vést účetnictví, kontrole neodporovat a pustit ji všude tam, kam se chce podívat. Pokud se budete držet pořádku v účetnictví, tak vám zmizí i obavy z kontrol.

Tipy

Dbejte daňového řádu,který představuje základní daňový předpis pro daňové záležitosti. Znalost daňového řádu je důležitá nejen pro podnikatele, kteří podnikají a vzniká jim daňová povinnost, ale i pro účetní a daňové poradce. Na daňovou kontrolu se můžete připravit. Dobrý návod představuje daňová specialistka Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA na webináři Daňový řád a daňová kontrola, jehož záznam si lze objednat online na VideoLektor.cz na adrese: Daňová kontrola

Obsah webináře

Pojmy daňového řízení
Subjekty správy daní
Procesní způsobilost k jednání
Zmocněnec, prokurista, odborný konzultant
Doručování, neúčinnost doručení
Náklady řízení
Vyhledávací činnost, místní šetření, daňová kontrola, podání vysvětlení
Postup k odstranění pochybností
Kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení
Překážky zahájení daňové kontroly
Účinky zahájení daňové kontroly
Dokazování
Rozhodnutí v daňovém řízení
Opravné prostředky v daňovém řízení, zejména odvolání
Ostatní prostředky ochrany poplatníka, stížnost, vyloučení úřední osoby
Následky porušení povinností při správě daní
Pořádková pokuta
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Penále a úrok z prodlení
Úrok z neoprávněného jednání správce daně
Daňová exekuce

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
2.5
Average: 2.5 (4 votes)