Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2010 | návod

17. Listopad 2020
Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2010 | návod

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2010 | návod. Daňové přiznání za rok 2010 podejte do konce března 2011. (Pokud využíváte služeb daňového poradce, pak přiznání podáváte do 30. června 2011.) Tiskopis k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2010 získáte na finančním úřadě, popřípadě si jej stáhněte na internetu. Vyplňování daňového přiznání 2010 si snadno ukážeme krok po kroku.

Co je potřeba

Formulář pro daňové přiznání 2010: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich přílohy

1

Jste-li zaměstnanec, vyžádejte si u svého zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Jste-li pouze OSVČ, vyplňování tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob budete mít trochu jednodušší.

2

Překontrolujte v potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, zda údaje vyplněné vaším zaměstnavatelem souhlasí. Kontrolu proveďte podle výplatních pásek.

3

Na titulní stranu formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vyplňte základní údaje o své osobě a místu finančního úřadu. Zde není nic náročného. Kolonky křížkujte. Podáváte-li daňové přiznání za rok 2010 v řádném termínu, zakřížkujte první kolonku. Nezapomeňte uvést, že daňové přiznání podáváte za rok 2010.

4

Přílohu č. 1 vyplňují osoby samostatně výdělečné. Tiskopis slouží k výpočtu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. V záhlaví označte variantu, zda si vedete daňovou evidenci, vedete účetnictví nebo uplatňujete výdaje procentem z příjmů. Poslední variantu podnikatelé uplatňují nejčastěji. Do kolonky 101 uveďte všechny vaše příjmy za rok 2010 z podnikání. Do kolonky 102 pak udejte cifru vašich výdajů. Pokud uplatňujete paušální výdaje za rok 2010, odečtěte: - zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: 80 % - živnosti řemeslné: 80 % - živnosti mimo řemeslných: 60 % - ostatní příjmy podle § 7 s výjimkou příjmů z podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku: 40 % - pronájem movitých i nemovitých věcí: 30 %

5

Do kolonky 113 pak uveďte stejné číslo jako v kolonce 102, pokud se vás netýkají ostatní uvedené body. To je pro vás dílčí základ daně z příjmů, ze kterého byste jako OSVČ odvedla daň. Jste-li zaměstnanec, pokračujeme ve vyplňování následovně.

6

Dílčí základ daně ze závislé činnosti tvoří hrubý příjem od všech zaměstnavatelů a souhrn povinného pojistného (údaje naleznete v potvrzení vystaveném zaměstnavatelem). Příjmy ze závislé činnosti jsou upraveny v § 6. Údaje přepiště z potvrzení na stranu 2 daňového přiznání.

7

Do kolonky 37 pak vepíšete údaj, který jste uvedli v Příloze č. 1, tedy dílčí základ daně z podnikání. (Příjmy z podnikání jsou upraveny v § 7). Po sečtení obou dílčích základů získáme základ daně po odečitatelných položkách (pokud úroky na bydlení, životní pojištění, penzijní připojištění, příspěvek na odbory či dary na vyjmenované účely). Z této částky si konečně vypočteme daňovou povinnost.

8

Do kolonky 56 vepíšeme základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny směrem dolů. To znamená, že pokud váš základ daně je například 445 541, 60 Kč, pak uvedete pouze 445 500 Kč.

9

Daň před slevami je 15 % z této částky. Ze 445 500 Kč by to bylo 66 825 Kč. Tuto částku vepíšete do kolonky 57, 58 i 60.

10

Nyní přecházíme ke slevám, které nám vyměřenou daň sníží. Základní sleva na poplatníka je 24 840 Kč za celý rok 2010. (To je sleva 2 070 Kč měsíčně.) Tuto částku vepište do kolonky 64. Do kolonky 71 vepište daň po uplatnění všech vašich slev. V našem případě to je 41 985 Kč, protože jsme od daně před uplatněním slev (66 825 Kč) odečetli základní slevu na poplatníka (24 840 Kč).

11

Nezapomeňme však, že náš zaměstnavatel už nám ze mzdy nějakou daň strhnul a odvedl státu. Odečteme proto sraženou daň od všech zaměstnavatelů – a získáme doplatek či přeplatek daně.

Varování

Jako modelový příklad pro daňové přiznání 2010 uvádíme zaměstnance, který si přivydělává drobným podnikáním. Pokud pouze podnikáte jako OSVČ, tento návod vám rovněž usnadní vyplnění formuláře. Tento vzor, jak vyplnit daňové přiznání, je pouze informativní ukázkou. V případě potíží doporučujeme obrátit se na daňového poradce.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.