Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 pro OSSZ | rady

25. Listopad 2020
Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 pro OSSZ | rady

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 pro OSSZ | rady. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 podejte Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 má povinnost podat ta osoba, která alespoň po část roku 2011 vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 musí být podán na tiskopisu, který si zde můžete stáhnout. Společně si také řekneme, jak Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 úspěšně vyplnit a jaký je nejzazší termín pro jeho podání.

Co je potřeba

formulář ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
černé nebo modré kuličkové pero
kalkulačku
kopii daňového přiznání za rok 2011

1

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 můžete podat několika způsoby. Klasickým způsobem, tzn. na papírovém tiskopisu ČSSZ, elektronicky použitím programu 602XML Filler - vyplněním příslušného elektronického formuláře Přehledu OSVČ a odesláním na ČSSZ přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) a prostřednictvím datové schránky.

2

Kdy podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011? Nejpozději 1 kalendářní měsíc od podání daňového přiznání. Nejzazší termín pro podání daňového přiznání za rok 2011 je stanoven na pondělek 2. dubna 2012. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 je nezbytné proto podat do 2. května 2012.

3

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 musí být odevzdán pouze na předepsaném formuláři vydaným Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Stáhnout si oficiální tiskopis můžete na konci tohoto článku nebo o něj požádat na OSSZ.

4

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 má dvě strany. Od formuláře v loňském roce se příliš neliší. Změnila se hranice pro vyměřovací základy, výše rozhodných částek nebo některé koeficienty. Na samotném formuláři nově přibyla kolonka s údaji o účasti na dobrovolném nemocenském pojištění a změnilo se číslování jednotlivých řádků.

5

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 začíná identifikací osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyplňte osobní údaje. Pokud OSVČ výdělečnou činnost vykonávala jako vedlejší činnost, označte v bodě 4 měsíce, kdy tato skutečnost platila. Pokud jste vedlejší výdělečnou činnost vykonával/a třeba od ledna do června 2011, zakřížkujete měsíce 1 až 6.

6

V řádku 26 vyplňte daňový základ. Daňový základ vypočtete tak, že od souhrnu příjmů odečtete výdaje. V řádku 29 Průměrný měsíční daňový základ – daňový zaklad, tj. řádek 26, vydělte počtem měsíců, v nichž jste vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost alespoň po část měsíce, tj. číslem v řádku 28. V případě výkonu hlavní i vedlejší činnosti vydělte daňový základ číslem, které je součtem čísel z obou políček v řádku 28.

7

V řádku 31 - Vypočtený vyměřovací základ - OSVČ, která v roce 2011 vykonávala pouze hlavní samostatnou výdělečnou činnost, stanoví vypočtený vyměřovací základ jako 50 % daňového základu. OSVČ která pak v roce 2011 vykonávala pouze vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňový základ nedosáhl rozhodné částky, v řádcích 31 a 40 uvede nulu. Rozhodná částka pro rok 2011 je 59 374 Kč. Tuto částku budete muset snížit o sumu 4 948 Kč za každý měsíc, v němž po celý měsíc vedlejší samostatná výdělečná činnost nebyla vykonávána. V případě dosažení rozhodné částky se vyměřovací zaklad stanoví jako 50 % daňového zakladu z vedlejší činnosti.

8

Minimální vyměřovací základ v řádku 35 – pokud jste vykonávali jen hlavní činnost, uvedete částku ze řádku 31. Nesmí však být nižší než 74 220 Kč. Pokud jste vykonávali vedlejší činnost, nesmí částka činit méně než 29 688 Kč.

9

Nyní přecházíme v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 k pojistnému, tedy řádku 40 Pojistné na DP. Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí 29,2 % vyměřovacího základu. Jak na to? Částku uvedenou v řádku 39 vynásobíte číslem 0,292 a zaokrouhlíte na celé koruny směrem nahoru.

10

Po vypočtení přeplatku nebo nedoplatku otočíme list Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 zároveň slouží jako žádost o vrácení přeplatku. Pokud vznikl přeplatek, určete si, jakým způsobem požadujete přeplatek na pojistném vrátit.

Tipy

Využíváte-li služeb daňového poradce, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 můžete podat až do 2. srpna.

Varování

Využíváte-li služeb daňového poradce, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 můžete podat až do 2. srpna.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady. Daně patří mezi choulostivá témata a to především pro podnikatele. Pro nezkušené lidí je podání správně vyplněného…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.