Co je potřeba

Microsoft Excel, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office

1

Otevřeme si nový dokument Excelu a vytvoříme v něm tabulku dat, ze které má graf vycházet. Pokud již takovou tabulku vytvořenu máte, otevřete excelovský soubor, který ji obsahuje.

2

Pro výpočet rozdílu byla použita jedna ze základních matematických funkcí Excelu, funkce ROZDÍL. Tu si buď můžete najít ve výčtu všech dostupných funkcí, nebo ručně napsat do lišty jako rozdíl políček obsahující hodnotu příjmů a výdajů v daném řádku (pro rozdíl z roku 2006 použijeme políčka D6 a E6).

3

Pro vytvoření podmíněného formátování celého sloupce rozdílů jej celý označte. V záložce DOMŮ je pak již nabídnuta funkce podmíněného formátování. Pro účel zvýraznění roků, které byly ztrátové, využijeme jednoduché podmíněné funkce „Zvýraznit pravidla buněk“ a z její nabídky „Menší než“.

4

Po kliknutí na výběr se zobrazí tabulka, do které zadáme hodnotu a typ zvýraznění.

5

Všechny buňky s hodnotou menší než tou, které byla zadána, se nám ve výsledku zobrazí zvýrazněně, tak jak bylo zadáno.

6

Jak jste si všimly, možností podmíněného formátování je hodně. Již jen s touto představenou funkcí lze udělat z obyčejné, nepřehledné a složité tabulky jasně názorný příklad, ve kterém se nikdo neztratí.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)