1

Když budete uzavírat smlouvu o půjčce (ale nejen tu), ať již jako věřitel, nebo dlužník, tak se vždy v první řadě snažte mít smlouvu uzavřenou v písemné formě – na podání ruky a sliby se nespoléhejte, předejdete tím možným budoucím nejasnostem a problémům s dokazováním. Když budete někomu půjčovat peníze, měli byste mít v ideálním případě tento závazek ještě zajištěný zástavní smlouvou. V případě, že by dluh nebyl včas splněn, lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpěněžením zástavy.

2

Uznání dluhu přichází na řadu v tom okamžiku, kdy začíná hrozit promlčení vaší pohledávky a dlužník se stále nemá k tomu zaplatit. Navíc by po uplynutí této promlčecí doby (3 roky po splatnosti) mohl, v případě, že by došlo na soudní spor, vznést námitku promlčení a vy byste se s vašimi penězi již nesetkali.

3

Vašim cílem tedy bude, aby dlužník písemně uznal, že zaplatí svůj dluh co do důvodu i výše, v tom případě se přerušuje dosavadní promlčecí doba a začíná běžet promlčecí doba nová, která je desetiletá (byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty.) Navíc se má za to, že tento dluh v době uznání trval, což velice udnadní případné dokazování u soudu, jelikož existenci dluhu jednoduše dokážete dlužníkovým uznáním dluhu.

4

U promlčeného dluhu má má takové uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení!

Tipy

Určitě ohledně uznání dluhu naberte informace na specializovaných právnických serverech a seznamte se se zněním §558 a §110 odst. 1 Občanského zákoníku.

Varování

Tento text slouží pouze pro informativní účely.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (6 votes)