Co je potřeba

Nainstalovaný program Total Commander

1

Dvě pracovní okna
Jak jste si již všimli, tak Total Commander (alias TC) nabízí dvě okna pro zobrazování obsahu disků. To je výhodné zejména při kopírování či přesunu souborů ze složky do složky, či z vašeho pevného disku na váš FTP účet. K pohybu mezi okny můžete použít jak překlikávání myší, tak klávesu TAB.

2

Kopírování
Jak již bylo řečeno, dvě okna jsou vhodná ke kopírování souborů z místa na místo. Můžete soubor buď jednoduše přetáhnout z okna do okna nebo sooubor označit a použít klávesu F5.

3

Výběr více souborů
Kopírování souboru po souboru je zdlouhavé. Proto TC nabízí dvě možnosti. Pomocí klávesy INSERT vybereme požadované soubory nebo kombinací kláves CTRL+A zvolíme jednoduše všechny soubory v dané složce.

4

Přesunutí souborů
K přesunutí souborů použijeme stejné metody jako k jejich kopírování. Zde je však pouze jedna možnost provedení. A to stisk klávesy F6. Poté se označené soubory přesunou do složky, kterou jste vybrali v druhém okně.

5

Nová složka
Novou složku v požadovaném adresáři vytvoříte jednoduše stisknutím klávesy F7, napsáním jména do zobrazeného okna a potvrzením. Při pojmenování složek můžete využít téměř všech znaků, které vám klávesnice nabízí.

6

Mazaní souborů
Opět můžete jednoduše odstranit do koše jeden či více souborů. Označte soubory, stiskněte F8 a zvolené soubory se okamžitě přesunou do koše.

7

Pohyb v okně
K pohybu v pracovním okně můžete efektivně využívat šipky UP a DOWN (nahoru a dolů) a klávesy ENTER

8

Velikost celého adresáře
Velikost dat uložených ve zvolené složce (adresáři) jednuduše zjistíte následovně - najeďte pomocí šipek na požadovaný adresář a stiskněte mezerník. V kolonce velikosti se pak místo zobrazí celková velikost složky v kB.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)