1

Neplatná smlouva

Omyl způsobí neplatnost smlouvy, ale jen v případě, že se omylu dovoláte. Pokud je smlouva neplatná, strany si musí vrátit vzájemně přijatá plnění. Takže v našem případě vy vrátíte maketu mobilního telefonu, prodávající vám vrátí peníze.

2

Omyl
Ne každé jednání je ale možné považovat za omyl v právním smyslu. Aby se skutečně jednalo o omyl, který způsobí neplatnost smlouvy, musí být splněny následující předpoklady:

- osoba, která vás podvedla, omyl buď vyvolala (vložila maketu do krabice od skutečného mobilního telefonu) anebo o omylu alespoň věděla (využila toho, že si z nějakého důvodu myslíte, že maketa je funkční) a zároveň

- vy jako podvedený byste smlouvu nikdy neuzavřel, kdyby vám byl znám skutečný stav věci (kdybyste věděli, že je to maketa, nekoupili byste si ji)

3

Omyl vyvolaný úmyslně

Pokud osoba, která vás podvedla, vyvolala podvod úmyslně, podmínky v předchozím kroku nemusí být splněny!

4

Omyl v pohnutce

Omyl v pohnutce nezpůsobí neplatnost smlouvy. Takže pokud vám někdo řekne, že je bezdomovec, vy mu dáte peníze na jídlo a za týden zjistíte, že vás jen oklamal, peníze nemůžete chtít zpátky.

5

U koho se omylu dovolávat?

Omylu se dovolávejte vždy u osoby, která omyl způsobila (prodávající, obdarovaný atd.)

6

Dokdy se dovolat omylu?

Nemůžete si jen tak vzpomenout, že vás někdo před patnácti lety uvedl v omyl, a úspěšně žádat zpátky peníze (nebo jiné plnění). Pokud jste byli uvedeni v omyl, máte přesně tři roky na to, abyste omyl namítli. Po třech letech se vaše právo dovolat se omylu promlčí.

7

Když druhá strana omyl neuzná

Pokud osoba, která vás podvedla, omyl neuzná, můžete věc řešit soudní cestou. Nejdříve žalobou jen pohrozte, mnohdy to pomůže. Když přeci jen podáte žalobu, vždy v ní uveďte, v čem spatřujete omyl a taky to, u koho a kdy jste se omylu dovolali. Žalobu nemusíte podat ve tříleté lhůtě od data, kdy jste byli uvedeni v omyl. Ve tříleté lhůtě ale musíte omyl namítnout u druhé strany. Ideálně písemně nebo před svědky.

Tipy

Když zjistíte, že vás někdo uvedl v omyl, na nic nečekejte a jednejte. Čím dříve budete situaci aktivně řešit, tím větší pravděpodobnost máte, že druhá strana omyl uzná.

Varování

Článek má informativní charakter.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)