Přejít k hlavnímu obsahu

Jak reklamovat ojeté auto | rady

14. Červenec 2020

Jak reklamovat ojeté auto | rady. Nová auta jsou drahá a rychle ztrácejí na hodnotě. Proto se mnoho lidí uchyluje k nákupu ojetých aut. V autobazarech jsou tisíce vozů, které čekají na nového majitele. Jenomže co dělat, když auto, které podle obchodníka mělo vynikající vlastnosti, přestane za pár týdnů jezdit? I na první pohled banální oprava stojí tisíce, možná desetitisíce korun.

1

Strany

U reklamace ojetého vozu je velmi důležité si uvědomit, mezi jakými stranami byla smlouva uzavřena. Od toho se totiž odvíjí veškerá vaše práva, která se v jednotlivých případech liší nejen co do obsahu a nároků, ale především i do lhůt. Někdy máte na zjištění a uplatnění vad jen půl roku, jindy to jsou roky dva.

Případy, které mohou nastat:

A. jako nepodnikatel si koupíte ojeté auto od jiného nepodnikatele (např. přes soukromý inzerát na internetu nebo v novinách)

B. jako nepodnikatel si koupíte ojeté auto v obchodě (typicky v autobazaru)

C. jako podnikatel si koupíte ojeté auto od podnikatele (např. v autobazaru, tj. ve smlouvě bude uvedeno vaše IČ, stejně jako IČ prodávajícího)

2

ad A. - Jako nepodnikatel si koupíte ojetý vůz od jiného nepodnikatele

Reklamovat můžete obecně vady, které vozidlo mělo již v době prodeje. Reklamovat máte ihned, nejpozději však do 6 měsíců od nákupu. Neexistuje proto nic jako dvouletá záruka, jak ji znáte z reklamace zboží v obchodě. Nebylo by ani spravedlivé chtít po nepodnikateli, aby ještě dva roky nesl odpovědnost za něco, co nemůže ovlivnit. Prodejce proto odpovídá za to, že auto má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je možno jej použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady. Prodejce odpovídá za tzv. skryté vady. S tímto termínem sice zákon nepracuje, ale zjednodušeně řečeno jsou to vady, které prodávající nemohl s náležitou pozorností odhalit při koupi vozu. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou vás prodejce neupozornil, máte právo na přiměřenou slevu. Jestliže se navíc jedná o vadu, která činí auto neupotřebitelné, můžete od smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete i v případech, kdy vás prodejce ujistil, že auto má určité vlastnosti a toto se ukázalo nepravdivým. Proto je pro vás výhodné, abyste si co nejvíc vlastností vozu nechali garantovat písemně přímo ve smlouvě. Odpadne vám pak řada starostí při dokazování.

3

ad B. - Jako nepodnikatel si koupíte ojetý vůz v obchodě (autobazaru)

V tomto případě je zvlášť důležité se zajímat o to, kdo je vlastník prodávaného auta. Může se totiž stát, že vlastníkem je přímo autobazar (prodejci někdy přímo vykupují auta od předchozích majitelů, zejména tehdy, dováží-li auta ze zahraničí). V tomto případě, tedy majitelem auta je autobazar, se při reklamaci uplatní § 616 občanského zákoníku. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od nákupu, se považuje za rozpor, který existoval již v době nákupu, tedy když jste auto převzali. Pokud se tedy vada projeví do šesti měsíců, je právo zpravidla na vaší straně, tedy prodávající musí prokázat vám, že jste vadu způsobili např. nevhodným zacházením s autem. Protože se ale jedná o opotřebenou věc, je třeba vždy přihlížet k její povaze. Prodejce zejména neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které auto mělo při převzetí. Prodejce také neodpovídá za vady, na které vás upozornil, případně za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Auto musíte reklamovat v době 2 let ode dne převzetí (tj. zpravidla od nákupu). Ve smlouvě však tato lhůta může být zkrácena na 1 rok. Z toho vyplývá, že je dobré číst kupní smlouvu před tím, než ji podepíšete. Pokud prodejce lhůtu zkrátil (je to jeho zákonné právo), trvejte na tom, že chcete dvouletou lhůtu. Rok navíc je dlouhá doba. Mnohem častější ale je, že auto se sice prodává v autobazaru, ale autobazar je pouze zprostředkovatelem, nikoli vlastníkem. (To zjistíte nejlépe podle toho, kdo je jako vlastník uveden v technickém průkazu.) V tomto případě auto budete muset reklamovat přímo u vlastníka, a to podle bodu A. Výhodnější pro vás mnohdy je, pokud je autobazar přímo vlastníkem. Takže zase nezbývá, než se zajímat ještě před nákupem, komu auto patří a zvážit všechna pro a proti.

4

ad C. - Jako podnikatel si koupíte ojeté auto od podnikatele

Potom se vaše práva a povinnosti nebudou ze zákona řídit občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem. Prodejce ze zákona odpovídá za vady auta, které existovaly v době prodeje. Lhůty, ve kterých musíte prodejci vadu oznámit (tj. auto reklamovat), jsou v obchodním zákoníku poměrně šířeji, proto si pro jistotu přečtěte § 428 obchodního zákoníku (odkaz je dole pod článkem). Chcete mít na auto záruku? Pak si musíte sjednat tzv. "záruku za jakkost". To je písemný závazek prodejce, že odpovídá i za vady, které auto nemá v době převzetí. Za jaké vady bude odpovídat a po jakou dobu, to si musíte sjednat přímo ve smlouvě. Prodejce se sám od sebe pravděpodobně k ničemu podobnému nezaváže (proč by to dělal), proto je na vás, abyste byli aktivní a záruku za jakkost si zkusili dohodnout. Za dotaz nic nedáte.

Koupě ojetého auta je vždycky tak trošku risk. Nikdy s určitostí nevíte, jak s ním bylo nakládáno. Proto je již při koupi vozidla dobré pamatovat na to, že nějaká vada se dříve nebo později objeví. Čím starší auto je, tím více investic si pravděpodobně vyžádá. Při reklamaci bude navíc přihlíženo k tomu, že se jednalo o opotřebenou věc, tj. k míře opotřebení auta.

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.