1

Kdo může podat trestní oznámení

Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy nejen oběť trestného činu či poškozená osoba, i když ty budou mít na vyřešení případu největší zájem.

2

Kde podat trestní oznámení

Trestní oznámení můžete učinit u kteréhokoli útvaru policie (doporučuje se kriminální policie v místě, kde se trestný čin stal) nebo u státního zastupitelství. Pokud se trestného činu dospustil policista, vždy raději podejte trestní oznámení u státního zatupitelství.

3

Forma oznámení

Trestní oznámení může být písemné i ústní. Písemné přichází do úvahy například tehdy, pokud jej napíšete doma a policii pošlete poštou (doporučeně).

4

Pokud přímo vidíte, jak někdo páchá trestný čin, najdete na ulici zraněnou oběť, všimnete si rozbité výlohy- volejte 158 nebo tísňovou linku 112. Jinak (někdo zpronevěřil peníze, které jste mu svěřili) řešte věc osobně u policie (státního zastupitelství). Do telefonu nezapomeňte uvést své jméno, přesnou adresu, kde se nacházíte, co se stalo a jestli je třeba přivolat lékaře. Další pokyny vám dá policie.

5

Kdy musíte učinit oznámení o trestném činu

V určitých případech, pokud se nechcete dopustit nepřekažení trestného činu nebo neoznámení trestného činu, musíte být aktivní, i když třeba nechcete. Tak například, kdo se věrohodným způsobem dozví, že někdo spáchal trestný čin vraždy a bez odkladu to neoznámí policii nebo státnímu zástupci, může být potrestán odnětím svobody až na tři roky. Podrobnosti stanoví § 367 a 368 trestního zákoníku.

6

K obsahu trestního oznámení

Lze ho učinit i anonymně, ale věrohodněji působí, když uvedete vaše jméno, adresu, kontakt na vás.

Popis události- i když jste rozrušení, zkuste událost popsat přesně a výstižně. Od vašeho popisu, pokud policie nemá jiné informace, se bude odvíjet celý další postup (kdy k události došlo, kde, jestli pachatel použil zbraň, co ho k tomu pravděpodobně vedlo, jestli vznikla škoda...)

Osoby- uveďte pachatele, oběť, další svědky... V případě, že neznáte jejich jména, stačí popis a informace, které o nich víte.

7

Chcete být informováni

Když chcete, aby vás policie informovala o tom, co ve věci učinila, musíte to v trestním podání uvést. Policie vás musí do 30 dnů vyrozumět.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.15
Average: 4.2 (20 votes)