Přejít k hlavnímu obsahu

Jak postupovat při autonehodě | rady

12. Listopad 2019

Jak postupovat při autonehodě | rady. Každý řidič prochází počáteční fází euforie, kdy nabývá pocitu naprosté dokonalosti a bezchybnosti co se týče řidičských znalostí. Nejen začátečníka, ale také zkušeného řidiče z tohoto omylu obvykle vyvede autonehoda. Nikdo z nás není neomylný a ne vždy ostatní účastnící provozu jsou dobrými řidiči jako vy, bohužel se může stát, že budete v nesprávnou dobu na nesprávném místě a stanete se účastníkem dopravní nehody. Jak při autonehodě postupovat, jak celou situaci co nejlépe a nejrychleji vyřešit vám poradí následující řádky.

1

Druh nehody

V případě nehody je vždy důležité, abyste se přesvědčili, že nedošlo ke zranění nejen vás, ale také ostatních účastníků nehody. V případě, že došlo ke zranění je jisté, že musíte poskytnout první pomoc a zavolat co nejrychleji záchrannou službu. Od 1. ledna 2009 je v platnosti právní úprava, která specifikuje šetření dopravních nehod. Z této úpravy vyplývá následující: Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud: 1) Zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000 Kč. Zjevnou škodou myslíme škodu, kterou vidíte – tzv. laický odhad. 2) Nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby, 3) Nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce). Policii ČR volejte, pokud: 1) Není splněna některá z výše uvedených podmínek, 2) Nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.

2

Záznam o dopravní nehodě

V případě, že nezavoláte Policii ČR, musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V tomto případě máte právo požadovat od druhého účastníka nehody doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dokladů od vozidla (osvědčení o registraci vozidla). V protokolu není důležité, abyste stanovili, kdo je viníkem nehody. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

3

Co dál Jak je to s úhradou škod?

Pokud máte pouze povinné ručení, zaplatí za vás pojišťovna škodu majiteli poškozeného vozidla. Opravu na vašem autě si musíte hradit sám. V případě, že máte havarijní pojistku, zaplatí pojišťovna škoda způsobenou rovněž na vašem vozidle. Spoluúčast – pojem, který určuje, do jaké výše se budete na úhradě škod způsobených na vašem vozidle podílet. Většinou se jedná o částku 5 000 nebo 10 000 Kč. Můžete mít také uzavřenou smlouvu na spoluúčast 5 000 Kč, ale s výší škody se dle procentuálního klíče navyšuje také částka, kterou pojišťovně uhradíte.

4

Důležitá čísla

Tísňová volání:

112 Integrovaný záchranný systém

158 Policie České republiky

150 Hasičský záchranný sbor České republiky

155 Rychlá zdravotní služba

156 Obecní policie

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články