1

I zde platí, že prevence je lepší, než řešit následky v podobě otravy metylalkoholem. Co to znamená? Nekupovat nelicencovaný a neokolkovaný alkohol, vyhnout se nákupu destilátů a lihovin pochybného původu a tam, kde by se mohly objevit padělky. Nekonzumovat alkohol koupený v PET lahvích, demižónech, kanystrech bez údajů o původu.

2

Zprvu se příznaky otravy metylalkoholem neliší od otravy alkoholem - dobrá nálada, zlepšení sebedůvěry. K časným příznakům otravy metylalkoholem patří opilost a ospalost. Zhruba po 8 až 36 hodinách se ale dostaví bolesti hlavy, závratě, bolesti břicha, zvracení, křeče a kóma. Postižená osoba má roztažené zřítelnice, které na světlo reagují pomalu nebo vůbec. Zhorší se zrak nebo je vidění rozmazané, postižený má výpadky zorného pole, poruchy rozlišení barev. Člověk otrávený metylalkoholem může vnímat pouze světlo nebo úplně oslepnout. V akutní fázi je běžné překrvení čočky. Srdce bije zrychleně, nebo naopak zpomaleně. Smrt nastává zástavou dýchání.

3

Při podezření na otravu metylalkoholem existuje první pomoc: Vypít dvě deci kvalitního 40% alkoholu (např. vodka). Etanol totiž zpomalí rozklad metanolu v těle, lze tak oddálit následky. Důležitý je rychlý lékařský zásah (kontaktovat záchrannou službu na čísle 155 nebo 112). Při léčbě v nemocnici se alkohol podává sondou do žaludku nebo rovnou do žíly. U těžkých otrav sem dává umělá ledvina.

4

K průkazu a stanovení metylalkoholu v podezřelém nápoji postačí malé množství původní tekutiny. Ideálně v množství 10 ml v uzavřené lahvičce. Potřebujete-li tedy prokázat, zda lihovina či destilát neobsahuje nebezpečný metylalkohol, stačí navštívit klinické a toxikologické oddělení, které podle vzorku přítomnost metylalkoholu prokáže (zpoplatněno cca 600 Kč).

Varování

Metanol vzniká i při alkoholovém kvašení, avšak nikoliv v množství ohrožujícím život. Povolené množství je 12 gramů na litr.

Metanol se prokazuje laboratorně plynovou chromatografií, podle chuti, vůně ani vzhledu ho rozpoznat nelze. Orientačně ho bezpečně nelze odlišit ani podle barvy plamene.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.1
Average: 4.1 (10 votes)