Co je potřeba

propiska
kus papíru

1

Pamatujte, že do hrubé mzdy se započítávají veškeré položky, které připadají zaměstnanci za odvedenou práci v příslušném kalendářním měsíci. Do hrubé mzdy se kromě základní mzdy připočítávají prémie, odměny, mzdové příplatky, náhrady mzdy za dovolenou či státní svátky či jakákoli osobní ohodnocení od zaměstnavatele. Uvedené položky sečtěte. Hrubá mzda se na výplatnici (výplatní pásce) může váš zaměstnavatel označovat zkratkou HM. Superhrubá mzda pak označuje částku včetně pojistného, které za každého zaměstnance musí odvést státu zaměstnavatel.

2

Zaměstnavatel provádí zákonem předepsané srážky ze mzdy. První z nich je daň. Placení záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků je přenesena na zaměstnavatele, tzn. že daň vypočítává a odvádí zaměstnavatel. Výše záloh se odvíjí od toho, zda poplatník u daného zaměstnavatele podepsal prohlášení k příjmům ze závislé činnosti a funkčním požitkům. Prohlášení je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplatnit nezdanitelné části daňového základu (to jsou dary, úroky, penzijní připojištění, členské příspěvky odborovým organizacím, životní pojištění apod.). Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, zaměstnavatel nepřihlíží k nezdanitelným částkám. Výsledná zdanitelná mzda je zdaněna sazbou 15%. To se vypočítává z hrubé mzdy (rok 2010).

3

Zdravotní pojištění je daň o výši 4,5 % (2010) z hrubé mzdy. (Celkemje povinnost odvádět 13,5 %, zaměstnavatel proto zaplatí dalších 9%)

4

Sociální pojištění je daň o výši 6,5 % (2010) z hrubé mzdy. (Zaměstnavatel odvádí 26%)

5

Příklad:

Mám 30.000 Kč měsíční tarif
Prémie činí 5.000 Kč měsíčně
Nečerpal jsem v daném měsíci dovolenou ani nemocenskou
Odpracoval jsem všechny pracovní dny
Mám jedno dítě

Moje hrubá měsíční mzda činí tedy 35.000 Kč
Mnou zaplacené zdravotní pojištění činí 1.575 Kč (4,5 %)
Mnou zaplacené sociální pojištění činí 2.275 (6,5 %)
Záloha na daň činí 4.965 Kč
Sleva na poplatníka činí 2.070 Kč
Daňové zvýhodnění za jedno dítě činí 967 Kč
Výsledná záloha na daň je tedy 3.998 Kč
Čistá mzda činí 27.152 Kč

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (4 votes)