Co je potřeba

Dětské knížky- pohádky, povídky, říkanky, rozpočítadla

1

Hry s kostkami nebo stavebnicemi

Nejpřirozenější činností dítěte je hra. Využijte dětskou tvořivost, fantazii a kreativitu a povídejte si s nimi o tom, co postavily, o jejich představivosti a fantazii. Poznávejte společně zároveň barvy, procvičte počítání a náročnost rozlište podle věku dítěte. A postavte s nimi komín, jednoduchý hrad nebo hradební zeď. Děti milují, když si s nimi někdo hraje, věnujte jim alespoň chvilku.

2

Kniha (vyprávění pohádky) nebo televize?

Větší význam pro rozvoj řeči a jazykových znalosti má určitě mluvené slovo. Čtete nebo vyprávějte dětem před spaním pohádku. Někdy stačí jen říkanka. Můžete se k ní vracet a děti se jí spontánně naučí. Třeba tuhle:

Elce pelce do pekelce
budem dělat kotrmelce.
Na zelené trávě
dokážem to hravě.

Byla jedna zaječice
a ta měla tři zajíce.
Ti se vždycky hádali
když mrkvičku dostali.
Ty můj malý zajíčku
tu máš sladkou mrkvičku.

3

Jak vytvářet pozitivní vztah ke knize

Kniha je velmi podnětným zdrojem rozvíjení poznání a přispívá k rozšiřování slovní zásoby a celkově řečovému rozvoji. Nabídněte dítěti knihu, přečtěte nějakou zajímavou část nebo krátkou pohádku, povídejte si s nimi o obrázcích. Vytvoříte tak vzácné a emotivní chvíle a pocit blízkosti mezi Vámi a dítětem.

4

Procházky do přírody

Každé roční období je specifické a poskytuje mnoho podnětů a zdrojů k novému poznání. Poznávejte na jaře s dítětem rodící se přírodu, mláďata, květiny, stromy, barvy v přírodě a vše co je se životem spjato. To vše se dá aplikovat na všechna roční období.

Tipy

A nezapomínejte dítě pochválit, když se mu něco povede, když je šikovné a projeví zájem a znalosti. Pro zdravý psychický rozvoj je pochvala velice výchovná. Je mnohem účinnější, než tresty ( nejsou tím míněny tresty fyzické, ale různé zákazy ). Nebudeme říkat " ty jsi moje zlatíčko, náš drahoušek, jsi moc chytrý", ale pochválíme věcně a konkrétně za něco. Např. "to se ti povedlo,, mám radost, že jsi tak šikovný, pěkně to dovedeš", apod.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (2 votes)