Přejít k hlavnímu obsahu

Jak určit soud příslušný pro podání žaloby

17. Duben 2013

Možná přemýšlíte, že budete řešit svůj spor soudní cestou, protože jiné prostředky selhaly. U jakého soudu ale máte podat žalobu? Skutečně až v Ostravě, když jste z Prahy? K soudu nechodí rád ani žalovaný, ani žalobce. A věřte, že "potenciální" žalobce někdy nepodá žalobu jen proto, aby nemusel k soudu na druhý konec republiky.

1

Věcná a místní příslušnost soudu

Jsou to dva pojmy, které možná znáte jen z televize. Ale někdy je dobré vědět, co vůbec znamenají:

- VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÝ je buď soud okresní, krajský, vrchní, Nejvyšší, případně Nejvyšší správaní soud. Zatímco okresní soud najdete v každém větším městě, Nejvyšší soud je jen jeden (nachází se v Brně).

- MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST naopak určuje, jestli váš případ bude projednán u soudu v Hradci Králové, nebo v Českých Budějovících.

2

Řízení se tedy koná u toho soudu, které je věcně a místně příslušný. Může to být Okresní soud v Karviné, Městký soud v Praze anebo například Vrchní soud v Olomouci. Zahájení řízení navíc brání tomu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení.

3

Věcná příslušnost

Jak tedy zjistíte, u kterého "článku soudní soustavy" máte žalovat? Nejspíš se neobejdete bez zákona, konkrétně se jedná o ustanovení § 9 občanského soudního řádu, které je poměrně podrobné.

Základí pravidlo je takové, že k řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy. To je ostatně logické - Okresní soudy jsou rozmístněny po celé České republice a jsou nejnižším článkem české soudní soustavy.

Někdy ale musíte žalovat přímo o krajského soudu. Případů je celá řada, krajský soud bude typicky rozhodovat ve věcech ochrany osobnosti, v některých sporech podle autorského zákona, ve věcech obchodního rejstříku či ochrany hospodářské soutěže. Zmínit je možné i insolvenční řízení. Úplný výčet by byl ale několikastránkový, proto nezbývá, než skutečně otevřít občanský soudní řád. Zjednodušěně řečeno ale můžeme uvést, že krajským soudům je v prním stupni svěřena těžší a odbornější agenda.

4

Místní příslušnost

Ani místní příslušnost není možné popsat v jedné nebo v deseti větách. I odborník mnohdy sáhne po občanském soudním řádu, konkrétně nahlédne do § 84 - § 89a.

Základní pravidlo je následující: K řízení je zpravidla příslušný obecný soud žalovaného. (Obecným soudem je přitom myšlen soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, místo podnikání, sídlo atd.) Co to znamená? Pokud jste z Karlových Varů a váš dlužník bydlí v Brně, nezbývá, než podat žalobu u brněnského soudu.

5

Výjimky

Z předchozího bodu samozřejmě existují výjimky. Dlužníka proto můžete žalovat nejen v místě, kde má bydliště, ale vedle toho i v místě, kde pracuje nebo například tam, kde vznikla škoda. Výběr záleží na vás. Jeden z takto určených soudů vám totiž může svou vzdáleností vyhovovat více, než ten soud, v jehož obvodu žalovaný bydlí.

6

Výlučná příslušnost soudu

Aneb někdy vás bydliště či pracoviště žalovaného vůbec nezajímá (k tomu blíže § 88 občanského soudního řádu). Tady je několik případů:

ROZVOD - Žalovat budete u soudu, v jehož obvodu jste jako manželé měli poslední společné bydliště. Ale jen za předpokladu, že v obvodu tohoto soudu nadále bydlí alespoň jeden z vás! Pokud jste jako manželé bydleli v Brně a pak se jeden z vás (Vy) odstěhoval do Prahy a druhý (manželka) do Plzně, musíte žalovat v Plzni.

NEMOVITOST - Žalovat musíte u soudu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

PROHLÁŠENÍ ZA MRTVÉHO - Příslušný bude ten soud, který byl naposledy v ČR obecným soudem toho, kdo má být za mrvtého prohlášen.

Pokud se jedná o obchodní věc, zpravidla si můžete s protistranou vybrat soud, který má ve věci rozhodnout. (Žalovaný má sídlo v Ostravě, ale Praha vám oběma vyhovuje víc.)

Článek je informativní.

Autor: Zuzana B.
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat platební rozkaz - vzor
Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozkaz, směnečný a šekový platební roz…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat žalobu
Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného…
Obrázek není k dispozici
Jak vzít zpět žalobu
Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale můžete dostat do situace, kdy pot…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat obnovu soudního řízení
I když soud jednou rozhodl, existují prostředky, jak jeho rozhodnutí zvrátit. Nabízí se samozřejmě podání odvolání, které je navíc řazeno mezi tzv. "ř…
Obrázek není k dispozici
Jak prohlásit nezvěstnou osobu za mrtvou
Lidé se rodí a umírají. Zpravidla víte přesně, kdy a jak zemřel někdo z vaší rodiny nebo z vašich přátel. Jindy - i když jen výjimečně - je ale smrt…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.