Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vzít zpět žalobu | rady

Jak vzít zpět žalobu | rady

Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale můžete dostat do situace, kdy potřebujete již podanou žalobu stáhnout. Například proto, že jste se s dlužníkem nakonec dohodli na mimosoudním řešení či z důvodu, že už se rozvádět nechcete, protože je vám s manželkou/manželem vlastně docela dobře. Důvodu může být mnoho, ale prostředek je jen jeden – zpětvzetí žaloby.

1

KDO BERE ŽALOBU ZPĚT

Vždy žalobce. Ten má ze zákona právo disponovat s řízením i jeho předmětem a z tohoto důvodu taky může vzít žalobu zpět. Žalovaný žalobu nepodal, proto ji nemůže vzít zpět a ukončit tím soudní řízení.

2

KOMU ZPĚTZETÍ ADRESOVAT

Zpětvzetí žaloby musíte adresovat soudu, nikoli druhé straně ( žalovanému). Soud následně druhou stranu vyrozumí o tom, že žaloba byla vzata zpět a dá jí prostor se vyjádřit. Žalobu můžete vzít zpět do doby právní moci rozhodnutí, později už to možné není. Na překážku naopak není, že věc je již v odvolacím řízení.

3

ŽALOVANÝ SE MŮŽE BRÁNIT

Jaké je ale procesní postavení žalovaného? Může se zpětvzetím žaloby nesouhlasit, nebo ne? Odpověď je následující - Ano, může se bránit, ale pouze omezeně. Podle občanského soudního řádu platí, že pokud žalovaný se zpětvzetím návrhu Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ nesouhlasí, soud rozhodne o tom, že zpětvzetí návrhu je neúčinné. Zákon již ale neuvádí, v jakých případech se jedná o vážné důvody a kdy naopak ne. Podle Nejvyššího soudu může žalovaný úspěšně napadnout zpětvzetí žaloby tehdy, pokud má žalovaný podstatný právní, ekonomický nebo morální zájem na tom, aby o žalobě bylo meritorně rozhodnuto. Naopak nestačí pouhá „škodolibost“ žalovaného, který chce slyšet zamítavý rozsudek. Zpětvzetí žaloby nemůže žalovaný bránit ani tehdy, pokud sám zapříčinil, že žaloba již není důvodná (např. dluh po zahájení soudního řízení uhradil). Předchozí odstavec neplatí tehdy, když je žaloba vzata zpět před začátkem jednání, a dále u rozvodu manželství. V takovém případě se k nesouhlasu druhé strany nepřihlíží. Druhé straně samozřejmě nic nebrání v tom, aby sama podala žalobu (např. manžel, který o rozvod nepožádal, může po zpětvzetí návrhu manželkou sám rozvod iniciovat).

4

ČÁSTEČNÉ ZPĚTVZETÍ ŽALOBY

Možné je vzít žalobu zpět pouze částečně. Například požadujete zaplacení částky 50.000,-Kč a zároveň vydání osobního auta, které je vám neprávem zadržováno. Vrátí-li vám žalovaný auto po zahájení řízení, avšak peněžitou částku zaplatit odmítne, je na vás, abyste žalobu vzali částečně zpět. Bude-li zpětvzetí účinné, soud řízení v rozsahu zpětvzetí zastaví.

5

TEXT ZPĚTVZETÍ

Samotné zpětvzetí žaloby může mít jen pár řádků textu. Nezapomeňte označit soud, žalobce (sebe), žalovaného a uvést spisovou značkou, pod kterou je věc vedená. Následuje samotné zpětvzetí žaloby: „Ve shora uvedené věci beru návrh na rozvod v plném rozsahu zpět, a to z důvodu, že s žalovanou opět žijeme ve společné domácnosti a očekáváme narození prvního potomka. Náhradu nákladů po žalované nežádám.“ Připojte datum a podpis a zpětvzetí můžete poslat soudu.

6

OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

§ 96 o.s.ř. upravuje zpětvzetí následovně: (1) Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. (2) Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Je-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co již soud o věci rozhodl, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, soud rozhodne v rozsahu zpětvzetí návrhu též o zrušení rozhodnutí. (3) Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné. Nebylo-li dosud o věci rozhodnuto, pokračuje soud po právní moci usnesení v řízení. (4) Ustanovení odstavce 3 neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání, nebo jde-li o zpětvzetí návrhu na rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není anebo o zpětvzetí návrhu na zrušení, neplatnost nebo neexistenci partnerství. (5) Byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět až po té, co rozhodnutí o věci již nabylo právní moci, soud rozhodne, že zpětvzetí návrhu není účinné.

Tipy

Bude-li řízení zastaveno ještě před prvním jednáním, soud vám vrátí soudní poplatek snížený o 80%, minimálně však o 1.000,- Kč. V řízení o rozvod vám v tomto případě vrátí celý poplatek.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Před zpětvzetím žaloby si vždy pečlivě promyslete důsledky svého jednání. Pokud by žalovaný jen slíbil, že bude plnit, ale peníze by vám nezaplatil, právo by se vám například mohlo promlčet. V takových případech raději řízení přerušte, je-li to možné.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.