Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat žalobu | rady

Jak napsat žalobu | rady

Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika, zákon definuje náležitosti společné všem žalobám. Neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění. Nedoplníte-li je ani na výzvu soudu, soud žalobu odmítne. Pro rychlý průběh řízení je proto žádoucí, aby žaloba obsahovala všechny náležitosti již od počátku.

1

Zvažte právní zastoupení

Ačkoli se může zdát, že napsat žalobu není žádná věda, opak bývá mnohdy pravdou. Proto si v klidu rozmyslete, zda-li se nechcete nechat zastoupit advokátem. Jedna věc je totiž žalobu napsat, druhá věc je napsat ji správně. A v neposlední řadě je třeba jednat při ústních tak, abyste byli úspěšní, tedy především být o krok napřed před protistranou, což bývá pro laika obtížné. Laik totiž mívá tendence se řídit "selským rozumem", což nemusí korespondovat se zákonnou úpravou. Jste-li nemajetní, může vám být právní zástupce ustanoven. V praxi tak nemusí vynakládat vlastní prostředky např. zletilý středoškolák, který žaluje jednoho ze svých rodičů o výživné. Po celé řízení ho zdarma zastupuje právní zástupce, který samozřejmě i připraví žalobu.

2

Náležitosti žaloby

Rozhodnete-li se napsat si žalobu sami, pamatujte, že každá žaloba musí obsahovat minimálně následující informace:

- soud, kterému je žaloba adresována

- specifikaci žalobce a žalovaného

- které věci se žaloba týká

- co je žalobou sledováno

- vylíčení rozhodných skutečností

- označení důkazů

- čeho se domáháte (žalobní petit)

Žalobce a žalovaného konkretizujte jménem, příjmením, datem narozením a bydlištěm (u právnické osoby uveďte název a identifikační číslo). Jedná-li se o obchodní věc, musíte uvést také identifikační číslo. Žaloba musí být datována a podepsána. Píšete-li žalobu podle vzoru z internetu anebo vám někdo s jejím sepsáním radí, je vhodné zkontrolovat, zda-li žaloba obsahuje VŠECHNY výše uvedené náležitosti.

3

Žalobu vytiskněte a zašlete na soud

Máte-li žalobu napsanou, vytiskněte ji v takové počtu, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Žalujete-li např. svého dlužníka, kterým je jedna fyzická osoba, žalobu musíte na soud doručit ve dvou stejnopisech, neboť jeden stejnopis soud založí do spisu a druhý zašle žalovanému. Přílohy doručte na soud vždy jen jednou - bude-li si je žalovaný chtít prohlédnout, může tak učinit přímo u soudu. Žalobu můžete soudu zaslat (doporučeně) poštou, anebo ji zanést osobně na podatelnu. Nesete-li ji na podatelnu, pak si připravte ještě jeden stejnopis na víc, protože na něj dostanete na podatelně razítko (bude vám sloužit jako "důkaz", že jste žalobu podali, u kterého soudu, kterého dne a s kolika přílohami). Posíláte-li žalobu poštou, zůstává vám podací lístek.

4

Vyčkejte na výzvu soudu

Po odeslání žaloby nezbývá než vyčkat na pokyny soudu. Jak již bylo řečeno, neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti anebo je-li nesrozumitelná či neurčitá, soud vás vyzve k jejímu doplnění anebo opravě. K tomu vám určí lhůtu a zároveň vás poučí, jak je třeba opravu či doplnění provést. Neděje-li se nic například několik měsíců, můžete k soudu zatelefonovat a informovat se na průběh řízení. Soud vám zároveň sdělí spisovou značku, pod kterou bude řízení vedeno.

Tipy

Při podání žaloby nezapomeňte zaplatit soudní poplatek. Pokud poplatek nezaplatíte sami, soud vás k zaplacení písemně vyzve. Nezaplatíte-li soudní poplatek ani po výzvě soudu, řízení bude zpravidla zastaveno.

Varování

Článek má informativní charakter a je napsán obecně. V konkrétním případě se vždy poraďte s odborníkem, který vaši záležitost posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.