Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat žalobu | rady

Jak napsat žalobu | rady

Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u věcně a místně příslušného soudu. Ačkoli neexistuje univerzální návod, jak žalobu napsat, neboť každý případ má svá specifika, zákon definuje náležitosti společné všem žalobám. Neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti, soud vás vyzve k jejich doplnění. Nedoplníte-li je ani na výzvu soudu, soud žalobu odmítne. Pro rychlý průběh řízení je proto žádoucí, aby žaloba obsahovala všechny náležitosti již od počátku.

1

Zvažte právní zastoupení

Ačkoli se může zdát, že napsat žalobu není žádná věda, opak bývá mnohdy pravdou. Proto si v klidu rozmyslete, zda-li se nechcete nechat zastoupit advokátem. Jedna věc je totiž žalobu napsat, druhá věc je napsat ji správně. A v neposlední řadě je třeba jednat při ústních tak, abyste byli úspěšní, tedy především být o krok napřed před protistranou, což bývá pro laika obtížné. Laik totiž mívá tendence se řídit "selským rozumem", což nemusí korespondovat se zákonnou úpravou. Jste-li nemajetní, může vám být právní zástupce ustanoven. V praxi tak nemusí vynakládat vlastní prostředky např. zletilý středoškolák, který žaluje jednoho ze svých rodičů o výživné. Po celé řízení ho zdarma zastupuje právní zástupce, který samozřejmě i připraví žalobu.

2

Náležitosti žaloby

Rozhodnete-li se napsat si žalobu sami, pamatujte, že každá žaloba musí obsahovat minimálně následující informace:

- soud, kterému je žaloba adresována

- specifikaci žalobce a žalovaného

- které věci se žaloba týká

- co je žalobou sledováno

- vylíčení rozhodných skutečností

- označení důkazů

- čeho se domáháte (žalobní petit)

Žalobce a žalovaného konkretizujte jménem, příjmením, datem narozením a bydlištěm (u právnické osoby uveďte název a identifikační číslo). Jedná-li se o obchodní věc, musíte uvést také identifikační číslo. Žaloba musí být datována a podepsána. Píšete-li žalobu podle vzoru z internetu anebo vám někdo s jejím sepsáním radí, je vhodné zkontrolovat, zda-li žaloba obsahuje VŠECHNY výše uvedené náležitosti.

3

Žalobu vytiskněte a zašlete na soud

Máte-li žalobu napsanou, vytiskněte ji v takové počtu, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Žalujete-li např. svého dlužníka, kterým je jedna fyzická osoba, žalobu musíte na soud doručit ve dvou stejnopisech, neboť jeden stejnopis soud založí do spisu a druhý zašle žalovanému. Přílohy doručte na soud vždy jen jednou - bude-li si je žalovaný chtít prohlédnout, může tak učinit přímo u soudu. Žalobu můžete soudu zaslat (doporučeně) poštou, anebo ji zanést osobně na podatelnu. Nesete-li ji na podatelnu, pak si připravte ještě jeden stejnopis na víc, protože na něj dostanete na podatelně razítko (bude vám sloužit jako "důkaz", že jste žalobu podali, u kterého soudu, kterého dne a s kolika přílohami). Posíláte-li žalobu poštou, zůstává vám podací lístek.

4

Vyčkejte na výzvu soudu

Po odeslání žaloby nezbývá než vyčkat na pokyny soudu. Jak již bylo řečeno, neobsahuje-li žaloba všechny náležitosti anebo je-li nesrozumitelná či neurčitá, soud vás vyzve k jejímu doplnění anebo opravě. K tomu vám určí lhůtu a zároveň vás poučí, jak je třeba opravu či doplnění provést. Neděje-li se nic například několik měsíců, můžete k soudu zatelefonovat a informovat se na průběh řízení. Soud vám zároveň sdělí spisovou značku, pod kterou bude řízení vedeno.

Tipy

Při podání žaloby nezapomeňte zaplatit soudní poplatek. Pokud poplatek nezaplatíte sami, soud vás k zaplacení písemně vyzve. Nezaplatíte-li soudní poplatek ani po výzvě soudu, řízení bude zpravidla zastaveno.

Varování

Článek má informativní charakter a je napsán obecně. V konkrétním případě se vždy poraďte s odborníkem, který vaši záležitost posoudí individuálně. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…