Přejít k hlavnímu obsahu

Jak výhodně investovat | rady

Jak výhodně investovat | rady. Máte našetřeny nějaké úspory a chcete je výhodně uložit tak, aby časem (a inflací) neztrácely na své hodnotě? Následující příspěvek vám poradí, jak mohou vaše peníze správným zacházením a bez velké námahy získávat na ceně.

Co je potřeba

Volné finanční prostředky
Platný průkaz totožnosti
Doklad o právní subjektivitě – právnická osoba
Plná moc – právnická osoba

1

Dříve než začnu s výkladem o tom, kde všude mohou vaše peníze nabývat na své hodnotě a za jakých podmínek, je třeba, aby si každý investor ujasnil, jak dlouho může své finance postrádat. Pokud chcete peníze investovat dlouhodobě, můžete uvažovat o nákupu akcií, dluhopisů, hypotečních zástavních listů a dalších. Pokud máte zájem peníze zhodnotit za kratší dobu, můžete své úspory uložit na klasický spořicí účet, termínovaný vklad nebo například zvažovat nákup podílových listů některého z podílových fondů.

2

Krátkodobé uložení peněz

Pokud máte dočasně volné prostředky a chcete s nimi operovat už třeba za půl roku, je na zvážení, jestli místo investování není lepší vsadit na některý z bankovních domů, který nabízí spořící účet popř. termínovaný vklad. Tato forma zhodnocování peněz není nijak riziková, banky a spořitelní záložny vám garantují fixní úrok z uložené částky. Ovšem také nemůžete dosáhnout vyššího výnosu, než je stanovené úrokové procento. Banky nabízejí různé podoby spořicích účtů a termínovaných vkladů. Při výběru vždy volte tu banku, která u svého produktu nabízí nejvyšší úrok a požaduje nejnižší bankovní poplatky za spravování a vedení účtu. Pro krátkodobé investování jsou vhodné také podílové listy, které můžete nakoupit u některého z podílových fondů, jež u nás působí. Tento typ investování je vhodný zejména pro ty, kteří se rozhodnou investovat menší částku a zároveň chtějí mít možnost získat své peníze kdykoli nazpátek prodejem podílového listu zpět příslušnému fondu. Státní pokladniční poukázky jsou zvláštním druhem cenných papírů, které slouží ke krátkodobému uložení a zhodnocení peněz investora. Jsou alternativou k termínovaným vkladům a fungují na tom principu, že emitent, v tomto případě stát, hradí majiteli nakoupených pokladničních poukázek pravidelný úrok. Pokladniční poukázky stát vydává především za tím účelem, aby pokryl přechodný finanční nedostatek. Informace o státních pokladničních poukázkách naleznete například na webu České národní banky.

3

Dlouhodobé a střednědobé uložení peněz

Jestli ale máte zájem peníze investovat dlouhodobě, mohou být výhodnější jiné formy uložení a zhodnocení vašich financí. Dlouhodobě volné finanční prostředky můžete investovat například do dluhopisů. Jedná se investici s nízkým rizikem a pravidelný výnos vám přinesou úroky, jejichž výše je přímo v textu dluhopisu uvedena. Úroky investorovi pravidelně vyplácí emitent, který dluhopisy vydal. Investovat můžete do dluhopisů státních nebo podnikových. Informace o tomto druhu investování nabízí samozřejmě internet. O státních dluhopisech se dovíte na webových stránkách ministerstva financí, o těch korporátních pak na serverech jednotlivých drobných emitentů. Také hypoteční zástavní listy jsou obecně považovány za bezpečnou investici. Vydávají je hypoteční banky a riziko je nízké díky systému, na jehož základě hypoteční zástavní listy pracují. Při nákupu tohoto druhu dluhopisu jsou vaše peníze kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, které banka poskytla svým klientům. Výnos vám přinese opět pravidelně vyplácený úrok. Pokud máte zájem, můžete své finance zhodnotit i investováním do nemovitostí. V tomto případě je třeba sledovat trh nemovitostí a jeho vývoj. Až bude ta pravá chvíle, můžete nemovitost buď prodat, nebo pronajmout tak, že vám bude nájemce pravidelně hradit nájemné za využívané prostory. Řádně si propočítejte, co je pro vás za dané situace výhodnější, jestli nemovitost prodat nebo poskytovat k užívání nájemníkům.

4

Bylo by ode mě troufalé diktovat vám, která z možností investování nebo uložení peněz je nejvýhodnější. Vždy záleží na konkrétní situaci investora, jak dlouho může peníze postrádat nebo jak velkou částku chce investovat. Vše závisí také na ekonomické situaci. Pokud chcete investovat dlouhodobě, musíte počítat se změnami, které souvisí s ekonomickým cyklem. Tyto změny sice jsou ekonomy do jisté míry předvídatelné, ale nikdy nemohou ani tito odborníci výhledově s jistotou říci, jakého rozsahu a trvání ekonomické změny budou, a jak se bude situace dále vyvíjet. Radou nad zlato je tedy především být informován a řídit se zdravým rozumem, který sleduje co nejvyšší zisk s minimálními náklady.

Pokud si nejste jisti tím, kam své peníze uložit/investovat tak, aby vám v době jejich výběru/prodeji cenného papíru přinesly co největší výnos a zhodnocení, můžete požádat o radu odborníka, který vám poradí přímo v závislosti na vaši situaci.

Rozlišení na krátkodobé a dlouhodobé investice je relativní, ekonomické příručky nabízejí různé definice. Obecně však jsou za krátkodobé považovány ty cenné papíry, které mají splatnost do jednoho roku. Střednědobé cenné papíry jsou vydávány na 1 až 10 let a dlouhodobé pak na 10 let a více.

Nepodceňujte to, kam své peníze investujete. Vše pořádně zvažte. Snažte se situaci co nejvíce sledovat a buďte informováni.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak investovat do dluhopisů | rady
Jak investovat do dluhopisů | rady. Dříve než se pustíte do nákupu dluhopisů, je důležité udělat si jasno v tom, co dluhopisy jsou, jak fungují a jaké…
Jak prodat dům s hypotékou | rady
Jak prodat dům s hypotékou | rady. V dnešní době není problém prodat dům zatížený hypotékou. Prodávající najde vhodného kupujícího, který za A) má hot…
Jak vybrat spořící účet | rady
Jak vybrat spořící účet | rady. ING konto spořící účet, Axa spořící účet, Air Bank spořící účet, spořící účet Wüstenrot, ČSOB spořící účet nebo spoříc…
Jak obchodovat s akciemi online | rady
Jak obchodovat s akciemi online | rady. Obchodování s akciemi, dluhopisy a jinými cennými papíry je svým způsobem podnikání. Musíte mít vstupní kapitá…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.