Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2009 | rady

04. Listopad 2020
Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2009 | rady

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2009 | rady. Daňové přiznání za rok 2009 je třeba podat do konce března 2010. Tiskopis k přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2009 naleznete na finančním úřadě, popřípadě na internetu. Vyplníme si daňové přiznání krok po kroku.

Co je potřeba

formulář
kalkulačku

1

Titulní strana tiskopisu

Finančnímu úřadu v, ve, pro - vyplňte oficiální název příslušného finančního úřadu, v jehož místě máte trvalé bydliště. Do políčka Daňové identifikační číslo - vepište DIČ, pokud vám bylo uděleno, poté vyplňte své rodné číslo. DAP - máte na výběr řádné, opravné nebo dodatečné. Opravné zakřížkujte tehdy, pokud jste zjistili nějaké chyby ještě před uplynutím termínu podání daňového přiznání. Dodatečné zaškrtneme tehdy, pokud jsme zjistili nějaké chyby až po uplynutí řádného termínu. Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2009 sami, pak u bodu 05 zaškrtněte "ne", tzn. že nemáte daňového poradce. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváte za rok 2009. Vepište údaje o své osobě.

2

Příloha 1 - Osoby samostatně výdělečně činné

Po vyplnění titulní strany přejdeme k první příloze. Z uvedených možností, jakým způsobem uplatňujete výdaje, zvolte jednu. Pro všechny příjmy v této příloze uvedené lze využívat pouze jeden způsob. Nejčastěji zaškrtneme Uplatňuji výdaje procentem z příjmu. Do pole 101 uvedeme všechny příjmy, které jsme měli z podnikání v roce 2009. Do dalšího řádku uvádíme své výdaje. Pokud jsme zaškrtli, že uplatňujeme paušál, pak: pro zdaňovací období 2009 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (zákon č. 252/1997 Sb.), a z příjmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů ze živností řemeslných a v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d) zákona (např. autorské honoráře). V praxi to znamená, že pokud jste měli příjem 100 tisíc korun, jako výdaj uvedete 60 tisíc korun z příjmů ze živnosti. V poli 104 uvádíte rozdíl mezi příjmy a mezi vašimi výdaji. Pokud jste měli příjem 100 tisíc korun a výdaj 60 tisíc korun, pak vepíšete rozdíl - tedy 40 tisíc korun. Tento rozdíl se stává dílčím základem daně z příjmů (vepíšeme tedy i do pole 113).

3

Druhá strana daňového přiznání

Nyní se vracíme k druhé straně daňového přiznání. Do pole 37 vepíšeme dílčí základ daně z Přílohy 1 - z pole 113. Stejnou částku vepíšeme do pole 41 a 42 - základ daně. Do pole 57 pak vypočteme daň. So pole 64 vepíšeme částku 24 840 korun. To je zákonem daná sleva na dani - tedy částka, kterou z daně můžete odečíst. Do pole 70 vepíšeme úhrn slev. Do pole 91 vepište částku, která zbývá doplatit - viz pokyny v řádku.

Varování

Tento vzor, jak vyplnit daňové přiznání, je ukázkou pro osobu OSVČ, která podnikala celý rok 2009, měla příjem pouze v ČR a uplatňuje paušál 60%. Není studentem a nemá příjmy např. z pronájmu nemovitostí apod.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady
Jak vybrat daňového poradce | rady. Daně patří mezi choulostivá témata a to především pro podnikatele. Pro nezkušené lidí je podání správně vyplněného…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.