Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit formulář pro sčítání lidu 2011

02. Září 2020

Formulář pro sčítání lidu 2011 občané i cizinci obdrží od svých sčítacích komisařů, kteří jej budou osobně roznášet od 7. března. Popíšeme si postup, jak úspěšně vyplnit a podle našeho vzoru zkontrolovat tištěný formulář pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011 pod názvem Sčítací list osoby.

Co je potřeba

Formulář pro sčítání lidu 2011 – Sčítací list osoby
Černou nebo modrou propisku

1

V čele formuláře pro sčítání lidu 2011 naleznete pole nazvané Identifikace. Zde nic nevyplňujte, informace budou předvyplněné sčítacím komisařem. Vyplňte příjmení a jméno. Do každého políčka jedno písmeno. Pokračujte rodným číslem, datem narození a pohlavím.

2

Pod bodem 4 na vás čeká položka Státní občanství. Státním občanstvím se rozumí příslušnost ke státu. Občan může mít i více občanství. Nejste-li si jistí, pak se podívejte na svůj občanský průkaz.

3

Bydlištěm v rozhodný okamžik (26. 3. 2011) se rozumí místo, kde sčítaná osoba dlouhodobě fakticky žije a kde má svou domácnost, případně i rodinu. Není přitom rozhodující, kde je osoba přihlášena k trvalému pobytu nebo zda např. z důvodu práce nebo studia tráví větší část týdne v jiném místě. V praxi to znamená, že lidé, kteří nežijí v místě svého trvalého bydliště, ale bydlí například v pronájmu v jiném městě, zde uvedou adresu svého pronájmu.

4

Vyplňte bydliště jeden rok před sčítáním, tedy 26. března v roce 2010.

5

Bydlištěm matky v době narození se rozumí faktické bydliště matky v době vašeho narození, tj. první bydliště, kde jste žil/a hned po narození. Ale pozor! Údaj nezaměňujte za „místo narození“, které je uváděno ve vašem rodném listu! Místo narození totiž označuje skutečné místo narození, většinou adresu porodnice. Nikoliv bydliště vaší matky v době vašeho narození. Obec, okres, příp. stát se uvádí podle názvu a hranic platných k datu sčítání. Vyplňte pak svůj rodinný stav.

6

Registrované partnerství: zjišťuje se stav de iure, tedy právní stav - registrované partnerství osob stejného pohlaví uzavřené podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, anebo dle platných právních předpisů v zahraničí. Osoby, které do registrovaného partnerství nikdy nevstoupily, otázku samozřejmě nevyplňují.

7

Mateřský jazyk: Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým se sčítanou osobou v dětství hovořila matka nebo osoby, které ji vychovaly. Je přípustné uvést i více jazyků. Například romský jazyk a český jazyk.

8

Národnost: Dobrovolná odpověď. "Národnost je pocit, kým se člověk cítí být, a neexistuje ve skutečnosti žádný oficiální seznam národností. Proto také ani u této otázky nemůžeme na rozdíl od mateřských jazyků žádné národnosti na výběr nabídnout," uvedl k této problematice mluvčí Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ondřej Kubala. Národností se chápe příslušnost k národu, národnostní nebo etnické menšině. Vaše národnost může být proto například česká, slovenská, československá, moravská, slezská, romská, židovská, rusínská…

9

Údaj o náboženské víře není povinný. V případě, že pole budete chtít vyplnit, využijte také přehled církví v příloze na konci tohoto návodu.

10

Položku Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňují pouze osoby 15leté a starší na základě nejvyšší ukončené školy.

11

Obor vzdělání vyplňují pouze osoby s vyšším než základním vzděláním.
Obor vzdělání, příp. učební obor, se uvádí podle nejvyšší ukončené školy. Zapíše se název/odborné zaměření absolvovaného oboru studia (např. biologie, ekonomie, strojírenství) nebo učebního oboru (např. zámečník, opravář, kuchař), popř. typ/zaměření absolvované školy (např. všeobecné vzdělání - gymnázium, SVVŠ apod.).

12

Počet živě narozených dětí celkem: Do počtu živě narozených dětí celkem se zahrnou děti narozené do rozhodného okamžiku sčítání (před manželstvím, v manželství i mimo ně), i když některé z dětí později zemřelo. Do dalšího pole uveďte počet živě narozených dětí v posledním manželství.

13

Položku Ekonomická aktivita vyplňte podle následujících pokynů:

- Mezi zaměstnané se zařadí všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik sčítání jsou v placeném zaměstnání jako „zaměstnanci", patří mezi „sebezaměstnané" (zaměstnavatelé, samostatně činní) nebo pomáhající členy rodiny. Není přitom rozhodující délka jejich pracovního úvazku, ani jestli jejich pracovní aktivita má charakter trvalý, dočasný, sezónní nebo příležitostný.
- Samostatně se uvádějí pracující důchodci, pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů).
- Jako nezaměstnaní se označí všechny osoby 15leté a starší, které v rozhodný okamžik sčítání jsou bez práce, hledají aktivně práci a jsou připraveny k okamžitému nástupu do práce.
- Ekonomicky neaktivní jsou všechny osoby, které v rozhodný okamžik sčítání nebyly zaměstnány ani nesplňují podmínky pro zařazení mezi nezaměstnané.

14

Uveďte vaše zaměstnání (např. čalouník nábytku), vaše postavení v zaměstnání. Podnikatelé bez zaměstnanců jsou osoby pracující na vlastní účet, s podnikatelským oprávněním. Dále vyberte vaše odvětví. Odvětví se určuje podle hlavního druhu ekonomické činnosti zaměstnavatele (předmětu podnikání). Např. „školství" uvedou všichni zaměstnanci školy - učitel, sekretářka, ale i pracovníci údržby, úklidu, školní jídelny apod. Název odvětví ekonomické činnosti uvádějte, prosím, podle přehledu (příp. vyberte jen příslušnou část názvu), který naleznete v příloze na konci tohoto návodu.

15

Nekonec uveďte místo vašeho pracoviště nebo školy (nikoliv sídlo firmy), nezapomeňte vybrat způsob dopravy, dobu dojížďky či docházky a frekvenci. Nakonec vyplňte datum, jméno a příjmení. A vyplněný formulář je na světě!

Gratulujeme!

Chybně označené pole zcela přeškrtejte a křížkem označte správnou odpověď.

Před vyplněním sčítacího formuláře si pozorně přečtěte pokyny k vyplnění a přiložené vysvětlivky. Ty obdržíte od sčítacího komisaře.

Rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011, tzn. že do formuláře pro sčítání lidu občané i cizinci vepíšou ty údaje, které platí v tomto termínu.

Autor: chorche
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat úřední dopis - vzor
Jak se má psát úřední dopis? Napsat formální úřední dopis se učí už na základní škole, potažmo na střední. Když má člověk smůlu, může si ho vytáhnout…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.