Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 pro OSSZ

20. Březen 2011

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 má povinnost Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podat ta osoba, která alespoň po část roku 2010 vykonávala samostatně výdělečnou činnost. Přehled o příjmech a výdajích musí být podán na tiskopisu, který si zde můžete stáhnout. Společně si také řekneme, jak přehled úspěšně a bez chyb vyplnit a kdy jej nejpozději odevzdat.

Co je potřeba

Formulář ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
Černé nebo modré kuličkové pero
Kalkulačku
Kopii daňového přiznání za rok 2010

1
Nezapomeňte na termín podání vyplněného formuláře. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 podejte do jednoho měsíce ode dne, v němž jste podali daňové přiznání. Nejpozději však do 30. dubna. Kdo nedodrží stanovenou lhůtu, bude muset zaplatit pokutu až 20 tisíc Kč.
2
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 musí být odevzdán pouze na tiskopise vydaným Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Stáhnout si oficiální tiskopis můžete na konci tohoto článku nebo o něj požádat na OSSZ.
3
Tiskopis má dvě strany. Na přední straně OSVČ vyplní identifikační údaje a vlastní výpočet pojistného. Druhá strana přehledu slouží k určení způsobu úhrady přeplatku či nedoplatku na pojistném a pro výpočet nové výše záloh.
4
Začneme přední stranou. Vybranou položku označte křížkem. Vyplňte základní identifikační údaje o sobě a o samostatné výdělečné činnosti. Přecházíme na část Údaje o daňovém základu OSVČ za rok 2010 a další údaje podle § 15 zák. č. 589/1992 Sb. Zde uveďte do řádku 21 Daňový základ. To je taková částka, která je rozdílem mezi vašimi příjmy a výdaji. Údaj jste vyplnili už v příloze 1 daňového přiznání. Nezapomeňte pak, že ř. 24 Průměrný měsíční daňový základ se vypočte tak, že řádek 21 vydělíte počtem měsíců, během kterých jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost.
5
Do ř. 26 Vypočtený vyměřovací základ uvede OSVČ, která v roce 2010 vykonávala jen hlavní samostatnou výdělečnou činnost, vypočtený vyměřovací základ jako 50 % daňového základu. OSVČ, která v roce 2010 vykonávala jen vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, a jejíž daňový základ z této činnosti nedosáhl rozhodné částky ani se nepřihlásila k důchodovému pojištění na rok 2010, v řádcích 26 až 29 uvede 0. Rozhodná částka pro 12 kalendářních měsíců roku 2010 činí 56 901 Kč. OSVČ, která vykonávala v kalendářním roce 2010 hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, stanoví zvlášť vypočtený vyměřovací základ pro hlavní a pro vedlejší činnost. Vypočtený vyměřovací základ pro hlavní činnost se stanoví jako 50 % daňového základu z hlavní činnosti. Součin řádku 25 pro hlavní činnost a částky 0,5 zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru.
6
Řádek 28 (minimální vyměřovací základ) – vypočte se minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného. Pokud je řádek menší než 50 % vyměřovacího základu, bere se za minimum 50 % vyměřovacího základu.
7
Řádek 33 Pojistné na DP – pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na statní politiku zaměstnanosti činí 29,2 % vyměřovacího základu. Částku uvedenou v řádku 32 vynásobte 0,292 a zaokrouhlete na celé koruny směrem nahoru.
8
Podíváme se na druhou stranu. Tiskopis zároveň slouží jako žádost o vrácení přeplatku. Pokud vznikl přeplatek, určete si, jakým způsobem jej chcete vrátit. V části 6 přehledu vypočtěte výši záloh na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pro rok 2011.

Chcete-li být v roce 2010 nebo po část roku 2010 považován/a za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, označte křížkem, ve kterých kalendářních měsících ve Vašem případě trvala skutečnost rozhodná pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Využíváte-li služeb daňového poradce, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 můžete podat až do 30. července.

Pokud jste podali daňové přiznání např. 25. března 2011, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 musíte podat do 25. dubna 2011.

Autor: chorche
Hodnocení

Dobrý den,

jako OSVČ jste vystavovala faktury, po jejich sečtení za celý rok Vám vyjdou celkové příjmy. Výdaje lze uplatňovat dvěma způsoby: paušálně (tzn. že si z celkových příjmů odečtete 40, 50 nebo 60 % podle typu živnosti), nebo doložíte účtenkami vynaložených nákladů na podnikání. Sumu opět odečtete od příjmů, vzniká Vám daňový základ. V daňovém přiznání uvádíte už celkové sumy za dobu podnikání v konkrétním roce.

veronika raušerová (neověřeno) | St, 03/14/2012 - 14:10

Dobrý den , pokud jsem osvč, tak¨jak vypočítám příjmy a výdaje? je to nějaká kolonka z daňového přiznání?

vks (neověřeno) | Čt, 04/28/2011 - 09:02

Osobne si myslim, ze tento formular je naprosto neprehledny. kazda polozka se jmenuje jinak nez vsude jinde a jsem z toho trochu jelen. bylo by dobre, kdyby se sjednotily nazvy kolonek. vysvetlivky jsou jen na to aby mi rekly, ze jsem ten napis precetl dobre, ale nereknou mi, co jsem mel udelat jinak.

Věra (neověřeno) | Po, 03/21/2011 - 14:35

Dobrý den .Jsem v star.důchodu a současně se dělím s manželem jako O
SVČ . Kde se mi promítne důchod ? jako vedlejší činnost ?
Děkuji

chorche | Ne, 03/20/2011 - 17:20

Minimální zálohy v roce 2011 činí 1807 Kč, pokud je živnost provozována na hlavní činnost. V případě vedlejšího příjmu nejméně 723 korun měsíčně.

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Daně patří mezi choulostivá témata a to především pro podnikatele. Pro nezkušené lidí je podání správně vyplněného daňového přiznání přinejmenším nočn…
Obrázek není k dispozici
Jestliže jste pojistné VZP neuhradili v řádném termínu nebo jej zaplatili v nižší částce, VZP vám vyměřuje za každý den prodlení penále ve výši 0,05 %…
Obrázek není k dispozici
Podali jste řádně daňové přiznání za loňský rok a vznikl vám přeplatek na dani? Můžete žádat o jeho vrácení. Žádost o vrácení přeplatku daně podejte n…