Co je potřeba

- Složenka (je volně dostupná na poště)
- Propiska (pozor na fixy a inkoustová pera, mohou se rozpíjet!)

1

Poštovní poukázka A, B, C, D

Nejdříve si uvědomte, že neexistuje jen jeden druh složenky. Proto sáhněte po té pravé. Krom barevného odlišení vám zaručeně pomůže typ uvedený v horních rozích složenky (např. "Poštovní poukázka A").

- Poštovní poukázka A (částku uhradíte na poště v HOTOVOSTI, příjemci je připsána na ÚČET)
- Poštovní poukázka B (částku uhradíte bezhotovostně z ÚČTU, příjemci je vyplacena v HOTOVOSTI)
- Poštovní poukázka C (částku uhradíte na poště v HOTOVOSTI, příjemci je vyplacena v HOTOVOSTI)
- Poštovní poukázka D (částku uhradíte na poště v HOTOVOSTI, příjemci je vyplacena v HOTOVOSTI ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání)

2

Modelová situace

Představte si, že se jmenujete Jan Sládek, jste z Hatě a potřebujete uhradit panu Aloisi Novákovi z Tábora částku 1314,80 Kč. Pan Novák si zároveň přeje, aby mu částka byla připsána na účet, který vám (jakož i další potřebné údaje) uvedl ve faktuře. Rozhodnete se pro úhradu složenkou, a to v hotovosti.

Po jaké složence sáhnete? Ano, po typu A. (V praxi se s touto složenkou setkáte často, má růžovo-červenou barvu.)

3
Obrázek není k dispozici

Pravá část složenky

ČÁSTKA KČ: Částka se uvádí v naší měně! (žádná eura ani nic podobného neobstojí). Částka se vyplňuje zprava. Zbylá políčka se proškrtnou dvojitou vodorovnou čarou. Pokud je částka v korunách (např. dva tisíce), místo haléřů napište 00.

VE PROSPĚCH ÚČTU: Údaje opět zarovnávejte zprava. Číslo účtu v našem vzoru je "ve skutečnosti" takové: 19-330603971 (tj. pomlčku nahradily nuly).

KÓD BANKY: Je stejně důležitý jako číslo účtu. Než peníze odešlete, vždy se přesvědčte, že máte správné údaje!

VARIABILNÍ SYMBOL, KONSTANTNÍ SYMBOL, SPECIFICKÝ SYMBOL: Nemusí být všechny uvedeny. Pokud je vyplňujete, opět zarovnávejte zprava. (Specifický symbol bývá často vaše rodné číslo, vždy bez lomítka). Pokud byste uvedli špatný variabilní symbol (ale číslo účtu by bylo vyplněno správně), platba se (podle rozhodnutí našich soudů) považuje za provedenou.

ODESÍLATEL: V našem případě Jan Sládek, tedy ten, z jehož kapsy peníze jdou.

4
Obrázek není k dispozici

Prostřední část složenky

ADRESA MAJITELE ÚČTU: Vyplňte adresu FO/PO, které peníze posíláte ( v našem vzoru je to bydliště pana Nováka).

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE: Nemusíte ji uvádět. Ale může znít například takto: Platba za ovoce.

5
Obrázek není k dispozici

Levá část složenky

ČÁSTKA: Opět vyplňte částku (musí se samozřejmě shodovat s tou, kterou jste již jednou uvedli). Částku uveďte nejdříve pomocí číslic, potom slovy. Zbytek pole proškrtněte dvojitou vodorovnou čarou.

ADRESA MAJITELE ÚČTU: Opět se musí shodovat. Majitelem účtu je pan Novák, tedy osoba, které jsou peníze určeny.

ČÍSLO ÚČTU: Zde může být i s pomlčkou.

VARIABILNÍ, SPECIFICKÝ SYMBOL: Zase opište to, co už jste jednou vyplnili. Případně nechte místo prázdné, pokud jste daný symbol nevyplnili ani předtím.

ODESÍLATEL: Tím jste vy, tedy Jan Sládek. Vyplňte adresu.

Tipy

Nebojte se na poště (nebo nás dole v diskuzi) zeptat. Je lepší nechat políčko prázdné a poradit se, než vyplňovat složenku znovu.

Pište čitelně hůlkovým písmem (složenka může být vyplněna i strojově).

Ústřižek, který dostanete na poště, pečlivě uschovejte.

Varování

Údaje jsou informativní.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.933335
Average: 3.9 (15 votes)