1

ZJISTĚTE POTŘEBNÉ ÚDAJE

Abyste vyčíslili zákonný úrok z prodlení, musíte v prvé řadě vědět, z jaké částky ho budete vypočítávat a za jakou dobu. Bez těchto údajů se výsledku nikdy nedoberete, ať už vypočítáváte zákonný úrok z prodlení sami, nebo pomocí speciální kalkulačky.

Příklad: Někomu jste dodali zboží a kupní cena v hodnotě 6.500 Kč vám měla být zaplacena 1.12.2012. Dlužník vám ale zaplatil až 20.12.2012. Protože dlužník (kupující) mohl za zboží zaplatit do půlnoci 1.12.2012, od 2.12.2012 je v prodlení. Za dobu od 2.12.2012 do 20.12.2012 vám proto jako prodávajícímu náleží i zákonný úrok z prodlení z částky 6.500,- Kč (dlužník byl v prodlení 19 dní).

Obměna 1: Pokud by vám kupující dne 1.12. zaplatil např. 3.500,- Kč a zbytek vám v rozporu se smlouvou doplatil až 20.12.2012, pak by byla situace stejná, ale zákonný úrok z prodlení byste mohli požadovat pouze z částku 3.000,- Kč.

Obměna 2: Také se mohlo stát, že kupující zaplatil např. až 3.12.2012 částku 4.000,- Kč a 2.500,- Kč vám doplatil 20.12.2012 (tyto případy jsou dokonce v praxi velmi časté). V takovém případě vám náleží zákonný úrok z prodlení z částky 6.500,- Kč za dobu od 2.12.2012 do 3.12.2012 a z částky 2.500,- Kč (6.500 Kč - 4.000,- Kč) za dobu od 4.12.2012 do 20.12.2012.

2

PŘIPOJTE SE K INTERNETU

Na internetu jsou volně přístupné kalkulačky, které - po zadání údajů dle předchozího kroku - vyčíslí úrok z prodlení za vás.

Najeďte na níže uvedené stránky :

http://plarmy.org/advokat/RepoDepoUrok.html

Pokud zapomenete výše uvedenou stránku, zadejte do vyhledávače klíčová slova: "výpočet úroků z prodlení kalkulačka" a vyhledávač vám nabídne tuto, nebo obdobou kalkulačku. Výše uvedené nebo obdobné kalkulačky využívají i mnozí právníci. Kalkulačka pro výpočet úroků z prodlení je přístupná zcela ZDARMA.

3

VYPLŇTE ÚDAJE

Kalkulačka vás sama navádí, co musíte vyplnit:

a) Do kolonky "DLUŽNÁ ČÁSTKA" napište číslicemi neuhrazený dluh nebo jeho část. Např.: 119000

b) Do kolonky "OD DATA" napište den, který následuje po datu splatnosti. Byl-li dluh splatný 8.6.2011, pak napište: 9.6.2011

c) V kolonce "DO" uveďte den, ve kterém dlužník dluh zaplatil. Např.: 30.11.2012

Údaje si překontrolujte a klikněte na ikonku "VYPOČÍTAT"

4

PŘEČTĚTE SI ŘEŠENÍ

Kalkulačka vám během chvilky vypočítá, že výše (zákonného) úroku z prodlení za dobu od 9.6.2011 do 20.11.2012 z částky 119.000,- Kč je 13.416,84 Kč.

Dále kalkulačka uvádí, že celková částka, kterou by vám měl dlužník zaplatit, je 132.416,84 Kč (tj. původních 119.000,- Kč plus 13.416,84 Kč jako zákonný úrok z prodlení).

Mimo to vám kalkulačka vyčíslí, kolik dní byl dlužník v prodlení - v tomto případě se jednalo o 531 dní.

5

KDYŽ NEMÁTE PŘÍSTUP K INTERNETU

Nemáte-li přístup k internetu, můžete úrok z prodlení vypočítat i bez speciální kalkulačky.

V rozsudku se například může objevit věta:

"Žalovaný je povinen zaplatit žalobci zákonný úrok z prodlení ve výši 7,75 % p.a. (ročně) za dobu od 3.10.2011 do 13.10.2011 z částky 60.000,- Kč."

a) Nejdříve si vypočtěte, kolik dní je žalovaný v prodlení - v našem případě 11 dní
b) Pak si spočítejte, jak vysoký úrok z prodlení by musel žalovaný zaplatit, pokud by byl v prodlení celý rok (365 dní) - tj. 60.000 / 100 x 7,75, což je 4.650 Kč.
c) Zbývá klasická trojčlenka: Za 365 dní prodlení žalovaný zaplatí 4.650 Kč, za 11 dní prodlení zaplatí x. Výsledek je 140,14 Kč.

Tipy

Zákonný úrok z prodlení neplatíte tehdy, jste-li podle zákona povinni platit poplatek z prodlení (u nájmu bytu). Poplatek z prodlení si také můžete vypočítat on-line na kalkulačce, je ovšem mnohem vyšší než úrok z prodlení, což je výhodné pro věřitele, ale finančně citelnější pro dlužníka.

V podnikatelských vztazích platí, že si sami určit výši úroku z prodlení pro případ, že dlužník nebude plnit svůj peněžitý závazek řádně a včas. V takovém případě se nejedná o zákonný úrok z prodlení, ale o smluvený úrok z prodlení.

Povinnost zaplatit úrok z prodlení (zákonný i smluvený) vás nezbavuje povinnosti dodatečně zaplatit dlužnou částku. Navíc jste se mohli písemně zavázat, že zaplatíte smluvní pokutu (zákonný úrok platíte ze zákona, smluvní pokuta musí být písemně sjednána ve smlouvě).

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)