Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zadržet pachatele trestného činu | rady

Jak zadržet pachatele trestného činu | rady. Mnoho lidí se jednou nebo dokonce vícekrát za život stalo svědky trestného činu. Zpravidla jen proto, že byli ve špatnou dobu na špatném místě. Může se to stát komukoli z nás. Ačkoli útok odvrátíte, policie v drtivé většině případů na místě není a pachatel na její příjezd ze své dobré vůle rozhodně čekat nebude. Rozhodnete-li se pachatele zadržet vlastními silami, udělejte to v souladu se zákonem.

1

Nahlédněte do trestního řádu

Pachatele má primárně zadržet policie. Není-li policie na místě a přesto je třeba rychle jednat, což se logicky nejčastější případ, trestní řád VÝSLOVNĚ opravňuje každého z nás osobu podezřelou ze spáchání trestného činu zadržet. Nejdříve si přečtěte § 76 odst. 2 trestního řádu: "Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit."

2

Pokuste se vyčkat do příjezdu policie

Je-li to možné, zavolejte policii a vyčkejte na její příjezd. To je vhodné například tehdy, je-li pachatel pod vlivem alkoholu nebo drog a zdržuje se na místě činu nebo v bezprostředním okolí, takže není potřeba ho před příjezdem policie omezovat na svobodě. Rozhodnete-li se pachatele zadržet, buďte opatrní a zbytečně neriskujte. Pamatujte, že v sázce je vaše zdraví a někdy i život. Ačkoli budete muset jednat velice rychle a ve velkém stresu, nevyplatí se riskovat život kvůli několika stokorunám, které vám pachatel ukradl z kapsy v supermarketu.

3

Pachatele zadržte bezprostředně

Rozhodnete-li se pachatele zadržet, učiňte tak při činu nebo bezprostředně po něm. Uběhla-li od spáchání trestného činu delší doba, kontaktujte policii.

4

Pachatele zadržte jen ze zákonných důvodů

Pachatele zadržte pouze tehdy, je-li to nezbytné ke zjištění jeho totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Uvidíte-li například v noci cizí postavu, jak vám rozbíjí auto, budete ji muset zadržet již proto, aby se vůbec zjistilo její jméno a bydliště. Neuděláte-li to, pachatel po dokonání činu uteče a vy nebudete mít po kom požadovat náhradu škody, protože se s největší pravděpodobností nikdy nedozvíte, kdo za škodu odpovídá.

5

Pachatele předejte policii

Zadržíte-li pachatele trestného činu, např. ho s pomocí rodinných příslušníků zamknete ve sklepě, je vaší povinností ihned informovat policii a pachatele jim předat. Není možné - nebrání-li vám v tom nějaký podstatný důvod (např. povodně) - zadržovat pachatele několik hodin nebo dokonce dnů. Podstata zadržení spočívá v KRÁTKODOBOSTI. Pachatele nesmíte bít, vyhrožovat mu či se mu jinak mstít. Veškerý další postup je v rukou policie, státního zástupce a soudu.

6

Obrňte se trpělivostí

Mnoho lidí, kteří pachatele úspěšně zadrží, mají poté hořký pocit z následné administrativy, výslechů a případného předvolání k soudu. Dále se připravte na to, že pachatel vám bude nadávat a najdou se i tací, kteří vás budou chtít žalovat nebo na vás podají trestní oznámení (např. z důvodu omezování osobní svobody). Ne každý delikvent je schopný pochopit, že pachatelem trestného činu byl on, nikoli vy. Stručně řečeno - předáním zadržené osoby policii to mnohdy nekončí, ale začíná.

Ohrožuje-li vás pachatel na zdraví nebo na životě, s největší pravděpodobností jsou naplněny podmínky pro nutnou obranu, a v takovém případě se samozřejmě můžete aktivně bránit (útočníka zranit), avšak ne způsobem zcela zjevně nepřiměřeným.

Zadržíte-li pachatele, poznamenejte si kontakty na případné svědky, kteří později můžou celou událost popsat.

Článek má obecný charakter a slouží k informativním účelům. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak jednat v nutné obraně | rady
Jak jednat v nutné obraně | rady. Brání-li si někdo život, zdraví nebo majetek v nutné obraně, pak se nedopouští trestného činu. Rozpoznat hranice mez…
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.