Přejít k hlavnímu obsahu

Jak získat nárok na starobní důchod | rady

Jak získat nárok na starobní důchod | rady

Jak získat nárok na starobní důchod | rady. Žádat o přiznání starobního důchodu musí sami občané. Jestliže tak neučiní, důchod jim stát vyplácet nezačne. O starobní důchod a výpočet jeho výše žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

1

Nárok na starobní důchod máme tehdy, jestliže jsme splnili potřebnou dobu pojištění a dosáhli důchodového věku. Doba pojištění je doba, po které jsme účastni důchodového pojištění, tzn. pracovali jsme, byli na mateřské, marod, úspěšně absolvovali učiliště, střední či vysokou školu nebo absolvovali vojenskou službu. Důchodový věk i doba pojištění se kvůli stárnutí populace v ČR zvyšují. Datum nároku na odchod do důchodu se určuje podle data narození.

2

Žádat o starobní důchod můžete nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení, proto první kroky by vás měly vést na tento úřad. Platný výpočet výši důchodu provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

3

Připravte si nezbytné doklady: občanský průkaz; doklady o studiu, popřípadě vyučení; doklad o výkonu vojenské služby (muži); doklady prokazující výchovu a péči o děti; doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou; potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání); potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Dále pak doklady prokazující zaměstnání v cizině a evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání.

4

Jestliže občan požaduje důchod vyplácet na bankovní účet, k žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení přiloží vyplněný a bankou potvrzený tiskopis nazvaný Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.

5

Česká správa sociální zabezpečení vypočte výši důchodu až teprve tehdy, jakmile má k dispozici všechny podklady. Jestliže jeden ze zaměstnavatelů v minulosti nesplnil svou zákonnou povinnost a nezaslal České správě sociálního zabezpečení podklady, výpočet důchodu se zdrží. ČSSZ začne šetření za účelem zjištění chybějících údajů.

Tipy

Výhodnější je odchod do důchodu na začátku kalendářního roku. Stát po tomto datu obvykle penze valorizuje.

 

Varování

Chybí-li některé podklady o době pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost. Například potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak si vybrat penzijní fond | rady
Jak si vybrat penzijní fond | rady
Jak si vybrat penzijní fond | rady. Český finanční trh je na penzijní fondy poměrně bohatý, celkem jich u nás působí jedenáct. Penzijní fondy se speci…
Jak žádat o starobní důchod | rady
Jak žádat o starobní důchod | rady
Jak žádat o starobní důchod | rady. Starobní důchod u nás dostane každý, kdo má odpracováno minimálně 25 let – do odpracovaných let se u žen nebo mužů…
Jak vydělat peníze na internetu | rady
Jak vydělat peníze na internetu | rady
Jak vydělat peníze na internetu | rady. Uvažujete, jak si vydělat peníze na internetu? Nemusíte umět programovat nebo se orientovat v technických obla…
Jak získat odstupné | rady
Jak získat odstupné | rady
Jak získat odstupné | rady. Odstupné člověku pomáhá překonat dobu, kdy ztratil dosavadní práci a hledá si novou. Zda-li zaměstnanci právo na odstupné…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.