Co je potřeba

Plnoletost
Nemovitý majetek

1

Obecné podmínky získání hypotéky
Nebankovní hypotéky jsou určeny všem vlastníkům nemovitostí, případně také těm, kteří nemovitostí disponují na základě souhlasu majitele nemovitosti. Podmínkou je, aby žadatel o nebankovní hypotéku byl občanem České republiky a byl starší 18 let. Věřitelé obvykle nepožadují, aby klienti byli zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými nebo podnikateli. Mnohé instituce nabízející nebankovní úvěry od svých klientů nepožadují potvrzení o příjmech, ty lze většinou pouze prohlásit. Stejně jako bankovní hypotéky jsou i ty nebankovní zajištěny zástavním právem k nemovitosti.

2

Nebankovní hypotéka
Finanční instituce poskytující nebankovní hypoteční úvěry většinou určují minimálně možnou částku, kterou si mohou žadatele o úvěr půjčit. Obvykle se jedná o 100 000 Kč. Horní hranice je pak stanovena na základě hodnoty odhadnuté nemovitosti. Poskytovatelé nebankovních hypoték jsou ochotni svým klientům půjčit někdy až 80 % z hodnoty nemovitosti. Na rozdíl od bankovních hypoték, u žádostí o nebankovní úvěr většinou není třeba dokládat účel použití půjčených peněz.

Délka splácení závisí především na rozhodnutí klienta, i zde však poskytovatelé stanovují limity. Doba splácení hypotéky se obvykle pohybuje v intervalu od 1 roku do 30 let. Stejně jako v případě bankovních hypoték, také u těch nebankovních hraje významnou roli výše úrokové sazby. Úroky jsou, jednoduše řečeno, cenou úvěru, kterou musí klient hradit poskytovateli v podobě určitého procenta z celkové úvěrové částky. Výše úrokové sazby se obvykle pohybuje kolem 5 % za rok, u nebankovních úvěrů však v některých případech mohou dosahovat i 8, někdy dokonce 10 %.

3

Výběr správného věřitele
Nabídek nebankovních hypoték je všude mnoho. Při výběru toho správného poskytovatele se nevyplácí zbrklost, naopak je rozumné prozkoumat nabídky konkurentů včetně jejich podmínek a požadavků pro poskytování hypotečních úvěrů. Sledujte především výši úrokové sazby: čím nižší, tím lépe pro vás. Informujte se také o případných poplatcích a možnostech změny splátek, prodloužení či zkrácení doby splácení úvěru apod.

4

Co je k žádosti potřeba
Jakmile si vyberete nejvhodnějšího věřitele, budete pravděpodobně vyplňovat online formulář, na základě kterého vás poskytovatel kontaktuje. Nebankovní hypoteční úvěr získáte sepsáním smlouvy, kde jsou uvedeny podmínky konkrétní nebankovní hypotéky, jako je například úrok, doba splatnosti úvěru, výše úvěrové částky apod. Před podpisem smlouvy poskytovatelé od žadatelů o úvěr obvykle požadují doplňující dokumenty, jako je aktuální list vlastnictví, katastrální mapu, vyčíslení závazků váznoucích na listu vlastnictví (zástavy, exekuce apod.), doklady totožnosti žadatele, případně také majitele nemovitosti, nabývací titul a v neposlední řadě také odhad nemovitosti, případně její fotografie.

Tipy

Pro předběžné výpočty výše úroků, splátek apod. lze využít online kalkulaček na webech jednotlivých poskytovatelů.

Varování

Pozor na poplatky! Někteří poskytovatele nebankovních úvěrů si vedle úroků účtují také nejrůznější poplatky.

Při výběru poskytovatele nebankovní hypotéky buďte pečliví. Seznamte se s obchodními podmínkami, prověřte si věřitele na internetu. Může se totiž bohužel stát, že se upíšete podvodníkům nebo společnosti v problémech.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno