Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zjistit, jestli je firma v úpadku | rady

05. Prosinec 2020
Jak zjistit, jestli je firma v úpadku | rady

Jak zjistit, jestli je firma v úpadku | rady. Ať už jste velká firma, drobný podnikatel nebo obyčejný člověk, určitě nechcete obchodovat s firmou, která je v úpadku, respektive proti které je vedeno insolvenční řízení. Ať už by se mělo jednat o nákup v internetovém obchodě, finanční půjčku nebo jiný úkon, snadno by se mohlo stát, že své peníze nikdy neuvidíte. Jak ale z pohodlí domova zjistíte, jestli je firma v úpadku?

Co je potřeba

- internet

1

Co je to úpadek

Všichni tuší, že s obchodním partnerem, který je v úpadku, by byly jen problémy. Taky se ale často stává, že vám dluží peníze podnikatel, který v době uzavření smlouvy finanční problémy neměl, ale přesto se dostal do úpadku. Co je to vůbec úpadek? Na to nám dává odpověď insolvenční zákon, na který naleznete odkaz dole pod článkem. Firma je v úpadku jestliže má:

a) více věřitelů

b) peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti

c) tyto závazky není schopna plnit.

Firma je v úpadku i tehdy je-li předlužena. Tedy má-li více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.

2

Insolvenční rejstřík

Je veřejný seznam, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Nahlédnout do něj můžete vy, i kdykoli ostatní z tepla svého domova. Stačí být připojen k internetu. https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Firmu vyhledáte ideálně podle identifikačního čísla. Pokud IČ neznáte, můžete použít i její název případně jiné kritéria. Poté stačí kliknout na ikonku "potvrzení výběru". Pokud vám internet hlásí "Počet nalezených dlužníků 0", znamená to, že proti této firmě nebylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud vyhledávač dlužníka nalezl, klikněte na "detail". V oddílech A, B, C, D a P naleznete veškeré relevantní podklady.

3

Co dělat, když vám dluží peníze firma v úpadku

Zjistili jste, že váš dlužník je v úpadku. Co dělat dál? Vyzvat ho k úhradě dluhu? Žalovat ho u soudu? Ne. Pokud je vaším dlužníkem někdo, u něhož insolvenční soud zjistil úpadek, musíte podat přihlášku do insolvenčního řízení a svou pohledávku uplatnit prostřednictvím ní. Formulář (přihláška pohledávky) i s návodem na vyplnění naleznete na serveru českého soudnictví Justice.cz. Formulář můžete vyplnit na počítači, nebo ručně. Pokud si nevíte rady, můžete se inspirovat tím, jak přihlášku vyplnili ostatní věřitelé (přihlášky naleznete v insolvenčním rejstříku online podle kroku č. 2), i když jistotu, že přihlášku ostatní věřitelé vyplnili správně, samozřejmě nemáte. Odkaz na formulář je tady: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

4

Troška teorie

Na následujících stránkách naleznete stručný, ale přehledný popis toho nejdůležitějšího z insolvenčního práva. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a za přečtení stojí i nejčastěji kladené otázky. http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/insolvencni-pravo.html

Tipy

Článek se týkal právnických osob podnikatelů, ale do úpadku se může dostat i fyzická osoba, která nepodniká, tedy kdokoli z nás. I ji naleznete v insolvenčním rejstříku. Pak samozřejmě nehledáte podle identifikačního čísla, ale podle příjmení nebo rodného čísla.

Varování

Čánek má pouze informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…