1

Závěť je jednostranný právní úkon, který může (ale nemusí) za svého života učinit každý z nás (napsat vlastní rukou, v jiné písemné formě za účasti svědků, ve formě notářského zápisu-§476 Občanského zákoníku). Proto je logické, že zůstavitel může jednou sepsanou závěť také zrušit.

2

Možnosti, jak zrušit závěť jsou uvedeny v §480 ObčZ.

3

Závěť se zrušuje platnou závětí pozdější, pokud vedle ní nemůže obstát

To znamená, že pokud novější závěť odporuje původní, bude starší závěť zrušená – příklad: Pro stejnou věc je uveden jiný dědic. Podmínkou zrušení starší závěti tedy je, že nemůže obstát vedle závěti nové, proto je možné, že nová závěť nemusí zrušit starší závěť celou, ale jen z části. Může se tedy stát, že vedle sebe bude existovat i několik závětí, které byly učiněny v různou dobu.

4

Odvoláním závěti

§480 ObčZ. Odst. 1 upravuje, že odvolání musí mít formu, jaké je třeba k závěti. Není tedy nutné, aby odvolání bylo ve stejné formě jakou má závěť, ale je důležité, aby odvolání mělo formu, jakou je třeba k závěti (sepsat vlastní rukou, v jiné písemné formě za účasti svědků, ve formě notářského zápisu). Odvoláním není nutné zrušit závěť celou, je možné zrušit jen část

5

Zničením listiny, na níž byla závěť napsána

Zřejmě nejjednoduší možnost zrušení závěti, které však připadá v úvahu jen, jestliže nebyla závěť učiněna ve formě notářského zápisu (V tom případě je potřeba zrušit opět notářským zápisem). Zrušení závěti zničením listiny, na které byla závěť napsána, lze učinit velice prostě – přeškrtat, spálit, roztrhat atd. Zničena však musí být samotným zůstavitelem!

6

Mezi dědici vzniká hodně sporů a pří, z toho důvodu, že jsou v závěti nějaké nejasnosti atd. a proto je potřeba, aby se každý v této oblasti alespoň částečně orientoval.

Tipy

Dědění ze závěti - §476 - §480 Občanského zákoníku

Varování

Tento text slouží pouze k informativním účelům

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)