Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zvládnout výchovu kluka

07. Říjen 2019

Kluci jsou přece jen jiní než holčičky, a tak jejich výchova vyžaduje specifický přístup. Rady ocení tatínkové, ale především maminky. Výchova kluka vyžaduje různý přístup podle toho, v jakém období vývoje se dítě zrovna nachází. Každé dítě je ale originál, na to nezapomínejte.

1

První vývojové období – 0-6 let

U takto malých dětí na pohlaví zas tak moc nezáleží. Všechny potřebují stálou péči, bezpečí a projevy lásky. Potřebují si vytvořit silnou citovou vazbu alespoň na jednu osobu, většinou na matku. Právě v tomto raném období se utváří emoční složka osobnosti dítěte. Výzkumy psychologů však ukazují, že rodiče už od novorozeneckého věku projevují více náklonnosti holčičkám – častěji je chovají a více na ně mluví. Naopak chlapce více trestají. Jde o odraz našich podvědomých očekávání toho, že kluci mají být odolnější, zocelenější –zkrátka toho, že“kluci nepláčou“. Opak je pravdou! Malí chlapečci jsou mnohem citlivější a náchylnější k dětským nemocem než holčičky. Fyzicky v tomto období rostou rychleji, ale náklonnost potřebují stejně jako holčičky. Nebojte se proto, že svého chlapečka rozmazlíte! Věnujte mu co nejvíce péče a hodně na něj mluvte. Napomůžete lepšímu vývoji verbálních schopností. Navíc chlapci pociťují větší strach z odloučení od matky než dívky. Snažte se proto je nesvěřovat do ústavní péče dříve než je to nutné. Právě v tomto období se utváří jejich budoucí vztah k ženám.

2

Druhé vývojové období – 6-14 let

Během základní školy už se kluci začínají vymezovat vůči holčičkám. Potřebují si uvědomit svoji identitu, takže se začínají více soustředit na pozornost otce, od kterého se chtějí co nejvíce naučit. Matka je stále důležitá, ale v popředí je otec. V tomhle věku má jedinečnou příležitost na syna zapůsobit. Tátové by si proto měli na své syny pravidelně dělat čas. Důležité je zapojit děti do aktivit, které je naučí zodpovědnosti a schopnosti spolupracovat ostatními. Ideální pro chlapce jsou proto týmové sporty.

3

Třetí vývojové období – od 14 let

Známe to všichni. Jakmile je dítěti -náct, rodiče neví nic. Chlapci obecně hůře rozvíjejí sociální dovednosti, takže se při odmítání rodičovské autority v tomto období života více či méně úspěšně snaží začlenit do skupiny stejně nevyzrálých vrstevníků. Kamarádi jsou důležití, ale kluci se dál potřebují od někoho učit. Je důležité, aby měli pozitivní mužské vzory i mimo rodinu. Můžou to být strýčkové, dědové, rodinní přátelé, trenéři, vedoucí kroužků. Chlapci mají v tomto období až o 800% vyšší hladinu testosteronu, což vede mimo jiné k menší ohleduplnosti k jejich okolí a snaze pořád si něco dokazovat. Proto je důležité je v tomto věku učit ohleduplnosti k ostatním a dát jim možnost vyniknout v něčem, v čem jsou dobří. Školní známky to většinou nebývají, takže je dobré směrovat jejich pozornost i mimo školu.

4

Rozvíjení jazykových schopností

Je prokázáno, že holčičky mají o 20 až 30 % vyvinutější řečová centra v mozku než chlapečci. Proto je pro kluky důležité se od raného věku do cca osmi let co nejvíce učit komunikovat. Je to období klíčové pro rozvinutí řeči. Proto klukům už od raného věku čtěte. I když vám ještě nerozumí, v jejich mozku se utváří zásobárna slov, která si potom při komunikaci snáze osvojí. Vysvětlujte, co zrovna děláte a povídejte si s dítětem o jeho pocitech. Chlapci také hůře propojují slova do vět. Zkuste proto hru na dokončování vět. Např. chlapec řekne: Táta! Odpovězte: Ano, náš táta jde.

5

Vyjadřování emocí

Nebojte se dát před chlapci najevo, co cítíte a sami se jich na to ptát. Mají totiž méně propojení mezi řečovým centrem a centrem vyjadřování emocí.

6

Rozvíjejte jejich vlohy

Je prokázáno, že chlapečci mají větší zájem o pohybující se a strukturované předměty než holčičky. Už od raného věku je proto zásobujte houpajícími se, točícími se nebo zvukovými hračkami a stavebnicemi či rozebíratelnými hračkami. Při hře je hodně chvalte, dodá jim to sebevědomí a budou se snáze zapojovat mezi ostatní děti.

7

Chlapci a soupeření

Vyšší hladina testosteronu znamená, že chlapci mají větší potřebu usilovat o postavení a soupeřit s ostatními. Na tom není nic špatného, pokud k tomu mají vhodné prostředí. Pro chlapce je tedy důležité vědět, koho mají poslouchat, jaká jsou pravidla, a že jsou dodržována. Jinak začnou zkoušet soupeřit s ostatními agresivním způsobem. Pokud jim umožníte soupeřit např.ve sportu,využijí svoji energii tvůrčím způsobem.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak naučit dítě čistit si zuby | rady
Jak naučit dítě čistit si zuby | rady. Dětští zubaři si stěžují, že úroveň dětských zoubků je katastrofální. To, že za to může genetika je sice pěkné,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.