Přejít k hlavnímu obsahu

Jak legálně pokácet dřeviny

20. Září 2018

Na vzrostlé stromy ve svém okolí jsme většinou hrdí. Poskytují nám stín, čistí vzduch a mnohdy nám dávají také bohatou úrodu ovoce či ořechů. Co si ale počít, když strom začne být nebezpečný? Je možné na vlastním pozemku kácet dřeviny bez povolení? Kdy je nutné jednat s úřady? Podrobné informace o kácení stromů a keřů dle platných právních předpisů se dozvíte v našem článku.

1

Ke kácení dřevin by se mělo přistupovat až k jako krajnímu řešení. Pokud je to jen trochu možné, měla by mít vždy přednost snaha o zachování rostoucích stromů i keřů. Kácení stromů v lese se řídí hospodářskými plány nebo lesními osnovami. Při zvažování kácení dřevin rostoucích mimo les je nejprve potřeba zjistit, zda nejsou vyhlášeny jako památné. Pro kácení památného stromu je zapotřebí udělení výjimky nebo zrušení ochrany, která památným stromům náleží.

2

Dřeviny je možné kácet bez povolení v případě, že nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a splňují-li alespoň jednu z následujících podmínek.

  • Jedná se o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
  • Zapojený porost dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2.
  • Dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
  • Povolení není třeba ani v případech, kdy se jedná o ovocné dřeviny – musí přitom jít o zastavěné území a pozemek musí být v katastru evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.
3

V některých případech není potřeba povolení, ale je nutné oznámení. V situacích, kdy stav dřeviny jednoznačně a bezprostředně ohrožuje lidské životy či hrozí škoda velkého rozsahu, je možné okamžité pokácení, o kterém se podá oznámení na příslušný úřad do 15 dnů od jeho provedení. Povinnost podat oznámení do 15 dnů před kácením platí v případech, kdy dřeviny ohrožují zařízení pro přenos a distribuci elektřiny, při úpravě břehových porostů nebo při pěstebních zásazích.

4

Pokud neplatí žádná z výše uvedených výjimek, je ke kácení potřeba povolení. Žádost o povolení k pokácení dřeviny rostoucí mimo les musí podat majitel (vlastník) pozemku, nebo jeho nájemce či jiný uživatel, pokud doloží písemný souhlas vlastníka pozemku. Povolení ke kácení dřevin může být vydáno na základě žádosti pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického. Závažné důvody vždy vyhodnocuje příslušný orgán ochrany přírody.

5

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (v praxi většinou od 1. listopadu do 31. března). Kácení dřevin nevyžadujících povolení je na etickém uvážení vlastníků pozemku, ovšem lze je obecně doporučit, protože v období vegetace hrozí poškození dalších zájmů chráněných zákonem – zejména ochrany hnízdících ptáků.

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.

Autor: Mef
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak bojovat s komáry | babské rady
Jak bojovat s komáry | babské rady. Léto je v plném proudu a s ním přichází i období vysoké aktivity hmyzu. Zejména komáři se letos zdají být neodbytn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.