Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat kupní smlouva na zvíře

04. Listopad 2013

Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmětem smlouvy. Kupující pak má na základě této smlouvy povinnost tuto věc převzít a zaplatit za ní ve smlouvě uvedenou cenu.

1

Dle českých zákonů je jakékoliv zvíře považováno za věc, tudíž se i při prodeji a koupi zvířete řídí náležitosti kupní smlouvy Občanským zákoníkem, konkrétně § 588 a následujícími.

2

Kupní smlouva může mít pouze ústní podobu, ale v případě koupě zvířete je rozhodně vhodnější její písemná podoba, pro případ pozdějších nesrovnalostí a dohad mezi kupujícím a prodávajícím.

3

Kupní smlouva na zvíře by měla na svém začátku obsahovat vymezení smluvních stran, kterými je kupující a prodávající – pro jejich identifikaci je vhodné uvést nejen jejich jméno a příjmení, ale také adresu trvalého pobytu a telefonické spojení, případně i datum narození, rodné číslo nebo číslo občanského průkazu.

4

V následující části smlouvy je třeba vymezit předmět smlouvy – zde je tedy třeba uvést, jakého zvířete se koupě týká (plemeno, druh, pohlaví, barva, jméno a datum narození apod.).
Dále musí být ve smlouvě uvedena cena zvířete a také způsob úhrady této ceny kupujícím a neméně důležité je také uvedení způsobu předání, respektive převzetí zvířete, které je předmětem této smlouvy.

5

Velmi vhodné je také zahrnout do smlouvy prohlášení prodávajícího o zdravotním stavu zvířete a prohlášení kupujícího, že byl seznámen se zdravotním stavem zvířete, a v neposlední řadě také výčet dokumentů, které jsou spolu se zvířetem předány kupujícímu (např. očkovací průkaz zvířete).

6

Na konci smlouvy je pak vhodné přidat závěrečná ustanovení, kde je třeba uvést, že obě smluvní strany s kupní smlouvou souhlasí a uzavírají ji na základě své svobodné vůle. Toto také obě strany stvrzují svým vlastnoručním podpisem na smlouvě. Nezapomeňte také uvést místo a datum podpisu smlouvy.

7

Kupní smlouva se zpravidla vydává ve dvou vyhotoveních – jedno pro kupujícího a jedno pro prodávajícího.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat odklad exekuce
Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuci můžete oddálit jejím odkladem (…
Obrázek není k dispozici
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu
Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník by totiž nemusel zaplatit vůbec. A důvod…
Obrázek není k dispozici
Jak uznat dluh - vzor
21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Čím obvyklejšími se půjčky stal…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.