Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat kupní smlouva o koupi zvířete

17. Únor 2010

Smlouvy jsou v dnešní době potřeba téměř na vše. Kupujete-li pejska nebo jiné zvíře, uzavřete raději písemnou smlouvu. V pozdějších chvílích se vám může kupní smlouva o koupi zvířete hodit. Jak by měla taková smlouva vypadat a jaké náležitosti by měla obsahovat, vám poradí následující řádky.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí ten, kdo zvíře prodává dále jen prodávající, na straně druhé stojí ten, který zvíře kupuje dále jen kupující.

O obou smluvních stranách uveďte co nejvíce informací, včetně jména a příjmení, rodného čísla, data narození, adresy trvalého bydliště aj.

Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku, konkrétně se jedná o § 588.

2

Předmět smlouvy

V prvním článku smlouvy popište, jakého zvířete se koupě týká.

Zejména uveďte:

- jméno
- datum narození
- plemeno
- druh
- pohlaví
- barva
- otec
- matka

3

Cena a předání

V druhém článku smlouvy specifikujte, jaká je kupní cena zvířete, jakým způsobem dojde k jejímu řádnému zaplacení a kdy a jakým způsobem dojde k předání zvířete.

Př. Zvíře je prodáváno za cenu ...............................,- Kč, (slovy .............................. korun českých). Částka je splatná nejpozději v den převzetí zvířete kupujícím, tj. ............ .

Dále zde uveďte prohlášení prodávajícího, ve kterém se prodávající zaručuje za zdravotní stav zvířete a za právní bezvadnost zvířete.

Ve smlouvě by mělo být zároveň prohlášení druhé strany – tj. kupujícího, že byl se zdravotním stavem zvířete řádně seznámen a že stav zvířete odpovídá kupní ceně, na které se s prodávajícím dohodli.

Kupující řádně obdržel tyto doklady:

- osvědčení o původu
- zdravotní průkaz
- veterinární osvědčení

4

Závěrečná ujednání

Pokud smluvní strany nedodrží předchozí ujednání, smlouva se automaticky ruší a pozbývá platnosti. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely za svobodné vůle, nikoli pod nátlakem, s jejím obsahem byly řádně srozuměny a souhlasí s ním. Na základě toho připojují své podpisy.

V podpisové doložce uveďte místo a datum, kdy je smlouva podepisována.
Platnosti nabývá smlouva většinou dnem podpisu.

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: Venca
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak na smlouvu o ubytování
K létu patří příjemné chvíle strávené v hotelu, penzionu či kempu. Smlouvu o ubytování ale využijete i mimo sezónu. Na základě ní se ubytujete na vyso…
Jak odstoupit od smlouvy | rady
Jak odstoupit od smlouvy | rady. Platně uzavřete smlouvu a najednou zjistíte, že byste od ní nejraději odstoupili. Třeba proto, že druhá strana neplní…
Obrázek není k dispozici
Jak namítat uvedení v omyl
Koupíte si mobilní telefon za několik tisíc a doma zjistíte, že je to jen věrohodně vypadající maketa. Prodávající se přitom choval tak, jako by vám p…
Obrázek není k dispozici
Jak převést nemovitost
Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastaly žádné komplikace. Převod nemov…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.