Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Dohoda o provedení práce | rady

Jak má vypadat Dohoda o provedení práce | rady

Jak má vypadat Dohoda o provedení práce | rady. Dohoda o provedení práce – smlouva, která se netýká pouze studentských brigád. Jistě jste se setkali s nabídkou krátkodobé spolupráce na Dohodu o provedení práce. Jak má však správně Dohoda o provedení práce vypadat, a jaké náležitosti musí obsahovat, aby byla právně v pořádku? Zde jsme pro vás sepsali pár důležitých rad.

1

Smluvní strany

Je důležité, abyste uvedli co nejvíce kontaktních informací o obou smluvních stranách. Při následné spolupráci či po jejím skončení můžete kontakty potřebovat. Uveďte vždy celistvý a oficiální název zaměstnavatele, sídlo podnikání, IČ, DIČ, jméno, příjmení a rodné číslo zastupující osoby. Zaměstnanec musí uvést své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo, je vhodné také uvést aktuální kontakt (mobil, e-mail).

Druh práce

V tomto odstavci je potřeba rozvést, o jaký konkrétní druh práce, pro kterou je sestavena tato Dohoda, se jedná.

2

Místo a doba výkonu práce

Zde uveďte, na jakém místě bude práce probíhat (název, adresa) a v jakém období bude zaměstnanec práci odvádět. Dohoda může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

3

Rozsah výkonu práce

Uvádíme rozsah pracovní doby (může být i nepravidelná), způsob, jakým bude zaměstnanec obeznámen s termíny a místem výkonu své práce. Také zde neopomeňme zapsat, v jakých dnech a v jakém hodinovém rozmezí bude zaměstnanec svou práci vykonávat. Nezapomeňte, že dovolený rozsah práce na Dohodu o provedení práce je pro jednoho konkrétního zaměstnavatele 300 hodin za 1 kalendářní rok. Zaměstnanec může na Dohodu o provedení práce vykonávat činnost pro více zaměstnavatelů, pro každého jednotlivého z nich však pouze v rozsahu 300 hodin / rok!

4

Odměna

Doporučuje se uvádět hodinovou sazbu za vykonanou práci. Také formu platby, zda-li převodem na účet, poštovní poukázkou nebo platbou hotově. Podstatné jsou termíny splatnosti odměny: - odměna je splatná do .......... dne následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel se musí zavázat k provádění srážky pro platbu zálohy na daň z příjmu fyzických osob dle příslušných právních předpisů.

5

Závěrečná ustanovení

Případné dodatky k Dohodě o provedení práce zpracujte v písemné podobě a dejte je jako přílohu této Dohody. Důležitou součástí Dohody musí být prohlášení zaměstnance, v němž vyjádří souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Toto prohlášení může být jeden z bodů Závěrečných ustanovení. Uvádíme také datum uzavření Dohody a datum, kdy nabývá platnosti. Souhlas se smlouvou vyjádří obě smluvní strany připojením svých podpisů.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.