Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Dohoda o provedení práce | rady

Jak má vypadat Dohoda o provedení práce | rady. Dohoda o provedení práce – smlouva, která se netýká pouze studentských brigád. Jistě jste se setkali s nabídkou krátkodobé spolupráce na Dohodu o provedení práce. Jak má však správně Dohoda o provedení práce vypadat, a jaké náležitosti musí obsahovat, aby byla právně v pořádku? Zde jsme pro vás sepsali pár důležitých rad.

1

Smluvní strany

Je důležité, abyste uvedli co nejvíce kontaktních informací o obou smluvních stranách. Při následné spolupráci či po jejím skončení můžete kontakty potřebovat. Uveďte vždy celistvý a oficiální název zaměstnavatele, sídlo podnikání, IČ, DIČ, jméno, příjmení a rodné číslo zastupující osoby. Zaměstnanec musí uvést své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a své rodné číslo, je vhodné také uvést aktuální kontakt (mobil, e-mail).

Druh práce

V tomto odstavci je potřeba rozvést, o jaký konkrétní druh práce, pro kterou je sestavena tato Dohoda, se jedná.

2

Místo a doba výkonu práce

Zde uveďte, na jakém místě bude práce probíhat (název, adresa) a v jakém období bude zaměstnanec práci odvádět. Dohoda může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

3

Rozsah výkonu práce

Uvádíme rozsah pracovní doby (může být i nepravidelná), způsob, jakým bude zaměstnanec obeznámen s termíny a místem výkonu své práce. Také zde neopomeňme zapsat, v jakých dnech a v jakém hodinovém rozmezí bude zaměstnanec svou práci vykonávat. Nezapomeňte, že dovolený rozsah práce na Dohodu o provedení práce je pro jednoho konkrétního zaměstnavatele 300 hodin za 1 kalendářní rok. Zaměstnanec může na Dohodu o provedení práce vykonávat činnost pro více zaměstnavatelů, pro každého jednotlivého z nich však pouze v rozsahu 300 hodin / rok!

4

Odměna

Doporučuje se uvádět hodinovou sazbu za vykonanou práci. Také formu platby, zda-li převodem na účet, poštovní poukázkou nebo platbou hotově. Podstatné jsou termíny splatnosti odměny: - odměna je splatná do .......... dne následujícího kalendářního měsíce. Zaměstnavatel se musí zavázat k provádění srážky pro platbu zálohy na daň z příjmu fyzických osob dle příslušných právních předpisů.

5

Závěrečná ustanovení

Případné dodatky k Dohodě o provedení práce zpracujte v písemné podobě a dejte je jako přílohu této Dohody. Důležitou součástí Dohody musí být prohlášení zaměstnance, v němž vyjádří souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Toto prohlášení může být jeden z bodů Závěrečných ustanovení. Uvádíme také datum uzavření Dohody a datum, kdy nabývá platnosti. Souhlas se smlouvou vyjádří obě smluvní strany připojením svých podpisů.

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Jak napsat dodatek ke smlouvě | rady
Jak napsat dodatek ke smlouvě | rady. S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.