Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vychovávat a působit na dítě s autismem

Jak vychovávat a působit na dítě s autismem

Diagnóza autismu dítěte je nemilosrdná a v současné době se stává noční můrou rodičů malých dětí. Jedná se o narušení duševního vývoje dítěte vlivem vrozené poruchy určitých mozkových funkcí. Důsledkem toho dítě vázne ve vývoji řeči, v sociální dovednosti, nedokáže přirozeným způsobem vyhodnocovat situační momenty. Dítě nespolupracuje při výchovném působení, nereaguje na napomenutí, jakoby nevidí, neslyší, nerozumí tomu, co prožívá. Typické projevy autistických dětí by se souhrnně daly začlenit do těchto oblastí ─ jazyková a řečová opožděnost, nedostatečnost smyslových vjemů, sociální spektrum, slabé sociální cítění.

1

Vytvořte domov plný lásky

Atmosféru ve svém domově vytváříte vy sami, rodiče, a ostatní členové rodiny. Tam, kde je pohoda, porozumění, tam je také klid a spokojenost. Udělejte pořádek ve věcech, každý předmět má mít své místo. Vytvořte pořádek také v hračkách dítěte a za spolupráce dítěte jej udržujte a neměňte, vaše dítě nemá rádo změny. Respektujte, že je dítě fixováno jen na některé hračky, že je nosí neustále s sebou. Řadí je podle svého pocitu a nesmí to být jinak. Vaše dítě žije svůj vlastní svět, ale i ten jeho svět by měl být naplněn porozuměním a láskou.

2

Vyžaduje vaše dítě neustálou pozornost, kterou je těžké nasytit?

Většinou rodiče dětí s touto diagnostikou charakterizují své dítě jako málo společenské, samotářské, které nevnímá okolí. I když se to může jevit, že s takovým dítětem je méně práce, opak je pravdou. Dítě nespolupracuje, nereaguje na napomenutí, přehlíží okolí, jsou mu lhostejní známí lidé nebo příbuzní. Jeho svět je jiný. Ale v případě, že se dítě projevuje hyperaktivitou a neschopností spolupracovat, je nutné se mu soustavně věnovat. Tohle pravidlo však platí v obou těchto případech, což je mnohdy pro rodiče vyčerpávající. Velkou zátěží bývá zvýšená náladovost, opoziční vzdor a neposlušnost.

3

Má vaše dítě záchvaty vzteku?

Zkuste s ním navázat oční kontakt a v klidu vysvětlovat. Pokud vůbec nereaguje, počkejte, až odezní přemíra emocí, chvíli si jej nevšímejte a pak převeďte pozornost na jinou událost. Třeba jak se mu líbila pohádka o Budulínkovi, anebo jestli si vzpomíná, jak jsme viděli veverku v parku šplhat po stromě a jiné situační momenty. Pokud bude mít zájem, zahrajte si s vaším dítětem nějakou krátkou hru, aby se na předešlou událost společně zapomnělo.

Hodně zde pomáhá tělesný kontakt ─ dotykem, obejmutím navodíme ovzduší klidu a míru.

4

Nezaměňujte autismus s mentální retardací

Mentální retardace a autismus jsou dva nesourodé, i když někdy souběžné příznaky. Stává se, že k autistické poruše mozku je přidružena i lehká nebo těžší mozková retardace. Děti s autismem mohou převyšovat schopnostmi a nadáním malířským, hudebním, počtářským a dalšími schopnostmi, kdežto u hlubší mentální retardace to zpravidla nebývá tak časté. Takže rodiče, nezoufejte, i vaše dítě s diagnózou autismu může být nadané, umělecky se rozvíjet a dělat vám v životě radost.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Dítě a pracovní návyky – to je cílený komplex činností a jeden z dílčích aspektů k získávání trvalých dovedností již v předškolním věku dítěte. Ty se…
Jak připravit budoucího školáka
Jak připravit budoucího školáka
Jak připravit budoucího školáka | co by měl umět a znát před nástupem do školy. Leccos jsme dostali do vínku od přírody a to se dá těžce měnit, ale ho…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.