1

Vytvořte domov plný lásky

Atmosféru ve svém domově vytváříte vy sami, rodiče, a ostatní členové rodiny. Tam, kde je pohoda, porozumění, tam je také klid a spokojenost. Udělejte pořádek ve věcech, každý předmět má mít své místo. Vytvořte pořádek také v hračkách dítěte a za spolupráce dítěte jej udržujte a neměňte, vaše dítě nemá rádo změny. Respektujte, že je dítě fixováno jen na některé hračky, že je nosí neustále s sebou. Řadí je podle svého pocitu a nesmí to být jinak. Vaše dítě žije svůj vlastní svět, ale i ten jeho svět by měl být naplněn porozuměním a láskou.

2

Vyžaduje vaše dítě neustálou pozornost, kterou je těžké nasytit?

Většinou rodiče dětí s touto diagnostikou charakterizují své dítě jako málo společenské, samotářské, které nevnímá okolí. I když se to může jevit, že s takovým dítětem je méně práce, opak je pravdou. Dítě nespolupracuje, nereaguje na napomenutí, přehlíží okolí, jsou mu lhostejní známí lidé nebo příbuzní. Jeho svět je jiný. Ale v případě, že se dítě projevuje hyperaktivitou a neschopností spolupracovat, je nutné se mu soustavně věnovat. Tohle pravidlo však platí v obou těchto případech, což je mnohdy pro rodiče vyčerpávající. Velkou zátěží bývá zvýšená náladovost, opoziční vzdor a neposlušnost.

3

Má vaše dítě záchvaty vzteku?

Zkuste s ním navázat oční kontakt a v klidu vysvětlovat. Pokud vůbec nereaguje, počkejte, až odezní přemíra emocí, chvíli si jej nevšímejte a pak převeďte pozornost na jinou událost. Třeba jak se mu líbila pohádka o Budulínkovi, anebo jestli si vzpomíná, jak jsme viděli veverku v parku šplhat po stromě a jiné situační momenty. Pokud bude mít zájem, zahrajte si s vaším dítětem nějakou krátkou hru, aby se na předešlou událost společně zapomnělo.

Hodně zde pomáhá tělesný kontakt ─ dotykem, obejmutím navodíme ovzduší klidu a míru.

4

Nezaměňujte autismus s mentální retardací

Mentální retardace a autismus jsou dva nesourodé, i když někdy souběžné příznaky. Stává se, že k autistické poruše mozku je přidružena i lehká nebo těžší mozková retardace. Děti s autismem mohou převyšovat schopnostmi a nadáním malířským, hudebním, počtářským a dalšími schopnostmi, kdežto u hlubší mentální retardace to zpravidla nebývá tak časté. Takže rodiče, nezoufejte, i vaše dítě s diagnózou autismu může být nadané, umělecky se rozvíjet a dělat vám v životě radost.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (2 votes)