Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na konkurenční doložku | rady

12. Říjen 2020

Jak na konkurenční doložku | rady. Konkurenční doložka umožňuje zaměstnavateli ochránit know-how a další údaje o činnosti firmy, finančních tocích či o projektech, které jsou třeba teprve ve fázi příprav. Hovoříme o informacích, které by zaměstnanec mohl použít u konkurence po ukončení pracovního vztahu. Jak postupovat v případě, že po vás zaměstnavatel požaduje konkurenční doložku podepsat?

1

Před podpisem dohody si uvědomte, že konkurenční doložka vám po odchodu ze zaměstnání může zkomplikovat práci na podobné pozici u jiné společnosti, popřípadě vám zcela znemožní vykonávat stejnou činnost u jiné firmy. Také nebudete moct ve stejné oblasti ani podnikat. To může být vážný problém, kvůli kterému se můžete ocitnout bez práce a příjmů, neboť nebudete moct využívat své know-how.

2

Jestliže vám zaměstnavatel navrhne dohodu o konkurenční doložce, řádně si ji přečtěte. Požaduje-li po vás, abyste nevykonávali činnost 3 roky po ukončení pracovního poměru, smlouva je automaticky neplatná. Zákoník práce říká, že se zdržet výkonu výdělečné činosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, můžete nejdéle po dobu 1 roku po skončení zaměstnání.

3

Dále se zaměřte na to, za jakých okolností lze dohodu uzavřít. Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodu o konkurenční doložce uzavřít tehdy, jestliže to je možné od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele a jejichž využití při činnosti by mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

4

Nárokujte si spravedlivě kompenzaci. Součástí dohody musí být závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání. Dle zákoníku práce vám musí zaměstnavatel poskytnout vyrovnání nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku.

5

Dbejte smluvních pokut. Tu si může i nemusí váš zaměstnavatel určit. Pokud bude za porušení závazku sjednána pokuta, kterou je zaměstnanec zaměstnavateli povinen zaplatit, zanikne závazek zaměstnance zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a významu podmínek.

Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Tzn. že se zaměstnavatelem se můžete dohodnout na jednorázové kompenzaci.

Dohoda o konkurenční doložce musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná!

Podle zákoníku práce zaměstnavatel může od dohody odstoupit pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Zzaměstnanec pak může dohodu vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Jak se obléci na pohovor | tipy
Jak se obléci na pohovor | tipy. Můžete být milí, charakterní a pracovití, jakmile ale zkazíte první dojem u potenciálního zaměstnavatele, šanci si sv…
Jak se vyhnout chybám v životopisu | rady
Jak se vyhnout chybám v životopisu | rady. Životopis vytvoří při výběrovém řízení první dojem, který je tím nejdůležitějším. Díky chybně napsanému živ…
Jak se chovat u pohovoru | rady
Jak se chovat u pohovoru | rady.Chcete na svého budoucího zaměstnavatele zapůsobit? Víte, jak se tedy máte u pohovoru chovat? To, v jakém přijdet…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.