1

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu podává většinou jeden z účastníků smlouvy (kupní, darovací, zástavní,…) katastrálnímu úřadu místně příslušnému dle polohy nemovitosti.
Ke dni, kdy je návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen, je zahájeno řízení a daná nemovitost je označena tzv. plombou, která třetí strany informuje o tom, že o nemovitosti probíhá řízení.

2

Dle § 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, musí návrh na zahájení řízení obsahovat :

• Označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen
• Jednoznačná identifikace účastníků řízení
• Označení práv, která mají být zapsána do katastru

V témže paragrafu, v odstavci 4, jsou upraveny další dokumenty, které musí být přílohou návrhu.

3

Katastrální úřad musí rozhodnout do 30, nebo 60 dnů. Jestliže je vše v pořádku a podmínky pro vklad jsou splněny, vydá katastrální úřad rozhodnutí o povolení vkladu. V opačném případě návrh zamítne.

4

Velice důležité je si uvědomit, že vlastnictví k nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí se nenabývá smlouvou samotnou, ale až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. (§ 133 odst. 2 Občanského zákoníku)

Tipy

V souvislosti s vkladem práva do katastru nemovitostí je určitě také dobré vědět, že vlastnické právo nenabýváte k okamžiku, kdy vám dojde rozhodnutí o povolení vkladu, ale už k datu, kdy byl podán návrh na zahájení řízení o povolení vkladu, tedy zpětně.

Varování

Nemovitost člověk nekupuje a neprodává každý den, tudíž byste při těchto úkonech měli požádat o pomoc někoho zkušenějšího, nebo se alespoň velice dobře informovat. Stačí, když nebudou splněny podmínky pro vklad (špatné označení nemovitosti, špatné označení účastníků, nepřiložení požadovaných příloh,…) a katastrální úřad návrh zamítne, což může způsobit velice nepříjemné průtahy.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)