1

Hlavička

Hlavičkový papír vám ušetří spoustu práce, protože v záhlaví nebo v zápatí máte uvedeny veškeré údaje o své firmě:

- její název
- sídlo
- IČ, DIČ
- kontaktní informace (telefon, e-mail, web)

Nemáte-li k dispozici hlavičkový papír, uveďte všechny výše uvedené údaje o vaší firmě v záhlaví dopisu.

2

Adresa

Pod údaje o vaší firmě uveďte adresu příjemce, ta musí být zalomena u pravého okraje.

3

Místo a datum

Pod adresu napište místo a datum, kdy dopis píšete. Tyto údaje by měly být zalomeny souběžně s adresou příjemce u pravého okraje.

4

Věc

Tučným písmem a kurzívou uveďte, čeho se dopis týká. Jedná-li se o objednávku, žádost, vyřízení žádosti apod.

5

Obsah

Adresujete-li dopis konkrétní osobě, pak nezapomeňte na řádné oslovení: vážená paní xxx, vážený pane xxx, můžete adresáta oslovit příjmením nebo jeho vysokoškolským titulem, v případě vysoké manažerské pozice můžete adresáta titulovat pomocí jeho pracovní pozice: vážený pane řediteli apod.

Samotný obsah dopisu koncipujte co nejstručněji. Nezapomeňte pod oslovením vynechat řádek. Odstavce nejsou podle dnešních norem povinností, celý text může být zarovnán u levého okraje.

6

Závěr

Závěr vašeho sdělení musí obsahovat poděkování za kladné vyřízení vaší žádosti, přání příjemného dne nebo časté: s pozdravem, a jsem s pozdravem apod.

7

Podpisová doložka

Dopis vždy ručně podepište. Nezbytnou součástí je podpisová doložka, která má obsahovat vaše jméno a příjmení, případně pozici, kterou zastáváte.

8

Přílohy

Jsou-li součástí dopisu přílohy, uveďte pod podpisovou doložkou jejich počet: např. 1 Příloha

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.142855
Average: 4.1 (7 votes)