Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zakázat styk rodiče s dítětem | rady

14. Říjen 2020
Jak zakázat styk rodiče s dítětem | rady

Jak zakázat styk rodiče s dítětem | rady. V České republice se podle statistik rozvádí každé druhé manželství. Rozcházejí se nejen cesty manželů, ale mnohdy i ty rodičů a dětí. Zatímco rodiče nikdo nemůže nutit, aby spolu zůstávali v jedné domácnosti či se spolu stýkali i po rozvodu, u dětí narážíme na problém. Podle zákona má totiž dítě právo na styk s oběma rodiči a rodič má zase právo na styk s dítětem (a právu na jedné straně vždy odpovídá povinnost na straně druhé). Ale co dělat, když dítě k druhému z rodičů nechce, má z něho strach nebo dokonce panickou hrůzu?

1

VÝCHOVA STYKU, JIŽ BYLA / DOSUD NEBYLA SOUDEM UPRAVENA

Aneb první otázka, kterou si musíte odpovědět.

a) Pokud již soud upravil styk rodiče s dítětem, přičemž se může jednat i o vaší dohodu s matkou/otcem dítěte schválenou soudem, máte povinnost se tímto soudním rozhodnutím řídit až do doby, než soud opětovně rozhodne. Tedy například máte v ruce rozsudek, že dítě se na dobu po rozvodu svěřuje do péče matky a otec je oprávněn se s dítětem stýkat každý lichý víkend v měsíci, plus týden o jarních prázdninách a dva týdny v měsíci srpnu. Tedy jako matka jste povinna nejen tento styk umožnit, ale i dítě k tomuto setkání adekvátně připravit. Nepřejete-li si, aby se otec s dítětem stýkal (např. otec začne pít, hrát hazard, je agresivní), je na vás zažádat u soudu o změnu rozsudku v tom smyslu, že styk otce s dcerou či synem bude zakázán.

b) Nebyl-li styk vašeho bývalého partnera s dítětem dosud soudem upraven a vy mu dítě nechcete půjčovat, pak je na něm udělat první krok a zažádat soud o úpravu styku. Vy naopak budete mít po celou dobu řízení možnost namítat a prokazovat všechny skutečnosti, proč setkávání druhého rodiče s dítětem není v zájmu dítěte. Pozn.: Situace uvedená pod bodem b) nemusí být vůbec neobvyklá. Ze zákona totiž platí, že dohoda o styku rodičů s dítětem nevyžaduje schválení soudu. Tedy i rodiče nezletilého dítěte, kteří se rozvádějí, se na styku mohou dohodnout pouze ústně. (Např. soud autoritativně rozhodne / schválí dohodu rodičů, že se nezletilé děti svěřují do péče otce a dohoda o tom, že si matka bude děti brát k sobě každý týden od pátku do neděle už zůstane pouze předmětem dohody rodičů.)

2

PŘÍSLUŠNÝ SOUD

Zákaz styku je natolik zásadní, že o něm může rozhodnout pouze soud. V prvním stupni rozhoduje okresní soud v místě bydliště dítěte.

3

SOUDNÍ POPLATEK

Jedná se o řízení, které nepodléhá soudnímu poplatku. Přístup k soudu je tak zajištěn skutečně všem rodičům.

4

ARGUMENTACE

Nejstěžejnější část vašeho návrhu je vylíčit a navrhnout důkazy k prokázání svých tvrzení, tedy proč je nutné v zájmu dítěte zakázat styk s otcem. Soud je třetí strana, který rozhoduje pouze na základě toho, co bude v řízení prokázáno. Soud tedy neví, že váš bývalý partner je agresivní alkoholik, ačkoli to ví celá vaše rodina, všichni vaši známí i učitelka ve škole. Vaše argumentace by měla být věcná, konkrétní a systematická. To, že si s bývalým partnerem nemůžete přijít na jméno, ještě neznamená, že se partner není schopen postarat o svou dceru či svého syna. Popište, že se dítě druhého rodiče bojí, že před návštěvou brečí, uzavře se do sebe. Nezapomeňte uvést, jak se k dítěti druhý rodič chová, když ho má sebe. To vám je samozřejmě schopno nejlépe říct pouze dítě. Navrhněte výslech svědků, dále můžete doložit svá tvrzení posudkem lékaře, psychologa, pedagoga atd. Je-li dítě schopno samo formulovat své názory, soud ho může vyslechnout v nepřítomnosti obou rodičů, případně může nechat udělat znalecký posudek na základě vyšetření dítěte psychiatrem / psychologem. Ptát se na názor dítěte je nejen právo soudu, ale dokonce jeho povinnost (to samozřejmě neplatí tehdy, je -li dítě příliš malé nebo není-li schopno se k věci adekvátně vyjádřit kvůli mentálnímu postižení atd.). Není třeba se výslechu dítěte soudem bát. Dítě není obžalovaný a jeho výslech neprobíhá tak, jako v případě dospělých. Naopak, pokud dítě samo dokáže soudu říct, co mu na druhém rodiči vadí, a proč se s ním nechce setkávat, usnadní to vaše postavení. Nesnažte se ale dítě ovlivňovat. Soud / psycholog rychle pozná, jestli dítě tlumočí fráze druhého rodiče, nebo sděluje svůj vlastní názor. Soud je povinen zkoumat, jestli styk nezletilého dítěte s druhým rodičem neohrožuje nejen jeho fyzický vývoj (např. rodič používá fyzické tresty), ale také jeho psychiku.

5

ZÁKON O RODINĚ

Tyto situace upravuje samozřejmě i zákon.

§45

(2) Po rozvodu manželů rozhodne soud o výchově dítěte; do rozhodnutí soudu společná výchova trvá.

(3) Do výchovy jen jednoho manžela je možno dítě svěřit pouze se souhlasem druhého manžela. Tohoto souhlasu není třeba, jestliže druhý z manželů pozbyl způsobilosti k právním úkonům nebo je-li opatření tohoto souhlasu spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Tipy

Vyloučení styku dítěte s matkou / otcem nemá vliv na úpravu vyživovací povinnosti k dítěti! Jinak řečeno i tehdy, zakáže-li soud jednomu z rodičů vídat se s dítětem, je tento rodič povinen platit stanovené výživné. A to až do doby, než se dítě bude schopno samo živit.

Zakázat styk dítěte s rodičem není záležitost jednoho dne. Pokud s rozhodnutím soudu nesouhlasíte, odvolejte se.

Nevíte-li si s něčím rady, obraťte se na právního zástupce případně na orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…