1

Jako první se začíná s osobními údaji (Personal details/data/information). Jméno (name), datum narození (date of birth), adresa (adress), telefon a email (telephone, email) a národnost (nationality).

Personal information

Name: Jan Vořech
Date of Birth: 19th December, 1960
Adress: Karlova 1232, 708 00 Ostrava, Czech Republic
Telephone: +420 123 456 789
Email: Mujemail@mujemail.cz
Nationality: Czech

2
Obrázek není k dispozici

Dále se většinou pokračuje dosaženým vzděláním (education) nebo pracovními zkušenostmi (work experience). Avšak zaměstnavatele hlavně v cizině většinou zajímá pracovní zkušenost než vzdělání, a tak byste ji mohli ve svém životopise upřednostnit. Je dobré začít posledním zaměstnáním a pokračovat do minulosti. Uvádějte léta ve kterých jste kde pracovali. Pokud pracujete stále, použijte slovíčko ,,present“ (až do současnosti). Když je vaše firma méně známá, stručně popište čím se zabývá.

3
Obrázek není k dispozici

Nyní přejděme ke vzdělání (education). Opět pište školy nejnovější a za nima až ty starší. Vynechat můžete základní školu. Pište je anglicky. Střední škola (high school), vysoká škola (college), univerzita (university). Pokud jste dosáhli titulu, napište jakého.

Nejvyužívanější tituly:
Bakalářský titul - Bachelor's degree
Inženýrský titul - Engineer degree
Magisterský titul - Master's degree

4
Obrázek není k dispozici

Je jistě přínosem zmínit vaše další dovednosti (skills). Tím mohou být například jazyky (languages) na určitých úrovních, různé počítačové dovednosti (programování, tvorba webových stránek), řidičské oprávnění (nemusíte uvádět skupiny, které užíváme u nás. A, B apod. se v jiných zemích nemusí používat) nebo dosažené kursy.

Úrovně znalostí jazyka:
Plynulá mluva - fluent
Pokročilý - upper intermediate
Středně pokročilý - intermediate
Začátečník - beginner

5
Obrázek není k dispozici

A na závěr méně důležitá část, a tou jsou zájmy a koníčky (interests). Je vhodné se zde zmínit o nějaké literatuře či kulturní činnosti, jako je třeba divadlo. Zní to zajisté lépe než hraní počítačových her.

Můžete využít:
Sport, divadlo (theater), četba (literature), fotografování (photography)...
Meze se nekladou, do závorky vedle svůj koníček trošku přibližte (zkonkretizujte).

Úplně nakonec podotkněte, že vše můžete při případném zájmu doložit.
,,References available on request." A jestliže posíláte životopis klasickou poštou, přidejte i podpis.

6
Obrázek není k dispozici

Užitečné výrazy pro životopis v angličtině:

Results-driven - Popoháněn výsledky
Decisive - rozhodný
Reliable - spolehlivý
Organising abilities - organizační schopnosti
Self-driven - samostatný
Adaptable - přizpůsobivý

Jak může takový životopis v angličtině vypadat se můžete podívat na tomto příkladu.

Tipy

Snažte se o co nejlepší úpravu, do jednoho sloupce piště data, do druhého události. Buďte přesní, struční a nepište něco, co není pravdivé. Ideální je jedna strana A4, maximálně dvě.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (10 votes)