1

Rozhodčí doložka

Právo obrátit se na "klasický" soud vyplývá ze zákona. Pokud mají být majetkové spory ze smlouvy řešeny v rozhodčím řízení, musí to být ve smlouvě výslovně ujednáno. Ujednání ve smlouvě, že případné spory z vaší smlouvy bude rozhodovat rozhodčí soud nebo rozhodce, se nazývá rozhodčí doložka. Vyloučíte tak pravomoc českých soudů, které by jinak byly příslušné k projednání a rozhodnutí věci.

2

Text rozhodčí doložky

Rozhodčí doložka musí být písemná, ústní dohoda by vždy byla neplatná. Ujednání (zpravidla připojené na konec smlouvy nebo je součástí smluvních podmínek) může vypadat například takto:

"Strany smlouvy se domluvily, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení. Strany smlouvy pro tyto případy jmenují rozhodcem pana Jana Nováka, bytem Holasická 32, Praha 5. Rozhodčí řízení proběhne v Praze, na základě písemných dokumentů a bez ústního jednání. Rozhodčí nález bude vynesen bez písemného odůvodnění."

3

Nástrahy

Až dosud se zdá všechno v pořádku. České soudnictví je zahlcené, často zdlouhavé, tak proč se mu dobrovolně nevyhnout. Toto řešení vás ale může připravit o klid i nemalé peníze! Proč?

a) Rozhodcem může být občan ČR (nebo cizinec), který je způsobilý k právním úkonům. Není to trochu málo? Teoreticky tak může být rozhodcem člověk, který nemá ani maturitu, natož aby vystudoval práva a měl potřebnou praxi v oboru!

b) Odvolání, dovolání, obnova řízení... Nic z toho rozhodčí řízení nezná! Rozhodčí řízení je jednoinstanční. Na základě vykonatelného rozhodčího nálezu může exekutor zahájit exekuci na váš majetek (pokud nesplníte dobrovolně a ve stanovené lhůtě to, co vám ukládá rozhodčí nález).

c) Vztah druhé strany smlouvy (například banky) a rozhodce bývá zřejmý - Banka "dává práci" rozhodci, rozhodce může mít motivaci rozhodovat v její prospěch.

4

(Ne)uzavření rozhodčí doložky

Možná si teď říkáte, že je nakonec lepší neuzavřít rozhodčí doložku a případný spor (kdy vy můžete být žalobcem, ale i žalovaným) tak řešit před soudem. Možná byste se divili, kolik rozhodčích doložek jste již podepsali. S autobazarem, s bankou, pojišťovnou, se stavební firmou... Možností je celá řada. Rozhodčí doložka se zpravidla ukrývá ve smluvních podmínkách, které obecně nikdo nečte. Můžou si ji uzavřít i dvě fyzické osoby mezi sebou.

5

Závěr

Co z toho plyne? Pokud uzavřete smlouvu, jejíž součástí je rozhodčí doložka, ve známé bance nebo v pojišťovně, zpravidla se nemusíte bát. Pokud ale jste například živnostník a uzavíráte s jiným podnikatelem smlouvu o dílo, pak dohlédněte na to, aby rozhodčí doložka ve smlouvě raději nebyla. Taky by se mohlo stát, že za každý den prodlení (případně za malou nesrovnalost) budete žalováni u rozhodce, který může být pravou rukou žalobce. Na internetu je plno příkladů, kdy tak lidé přišli dokonce o stovky tisíc korun. Rozhodčí doložky ve smlouvách kritizuje i Evropská unie. Je jen na vás, jestli podepíšete.

Tipy

Pokud si berete půjčku u menších společností, vždy si pozorně přečtěte smlouvu, jestli neobsahuje rozhodčí doložku!

Rozhodovat mohou i stálé rozhodčí soudy. To jsou instituce prověřené a poskytují podobné záruky, jako klasický soud.

Varování

Článek slouží k informativním účelům.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (2 votes)