1

Bude to asi těžké, ale první co musíte udělat, je nechat věci tak jak jsou a vytopený byt zdokumentovat fotografiemi a případně i jejím slovním popisem. Také je třeba vzniklou situaci ukázat tomu, kdo ji způsobil, tedy sousedovi.

2

Viník vytopení bytu (čili váš soused) má povinnost uvést váš byt do původního stavu před vytopením, a to buď vlastními silami, nebo s pomocí najatého řemeslníka a uhradit veškeré náklady, které přitom vzniknou.

3

Existují tři možnosti úhrady vzniklých nákladů. Pokud má soused uzavřeno příslušné pojištění odpovědnosti, které se vztahuje také na případ vytopení sousedního bytu, budou náklady zřejmě uhrazeny z jeho pojistky. Pokud soused nemá toto pojištění uzavřené, ale máte vy pojištěnou vaši domácnost proti vytopení, pak vám peníze na úhradu škody vyplatí vaše pojišťovna a ta si pak bude nárokovat uhrazení této částky na sousedovi, který vás vytopil. Třetí možností je ta, kdy nejste pojištěn ani vy ani váš soused. V tom případě se musíte se sousedem sami domluvit, jak bude škoda odstraněna a jak budou uhrazeny náklady.
Velmi vhodné je sepsat dohodu písemně, pro případ pozdějších neshod, nebo pokud by se záležitost dostala až k soudu.

4

Pokud se nedohodnete jinak, viník by měl učinit kroky k uvedení vašeho bytu do původního stavu nejpozději do 30 dnů od vzniku škody. Pokud tak v tomto termínu neučiní, můžete si sám zařídit nápravu škody a následně po sousedovi vymáhat její úhradu. Pro udržení dobrých sousedských vztahů je vhodné to před tím, než si nápravu zařídíte sami, nejprve sdělit sousedovi nejlépe včetně plánované ceny opravy. I toto sdělení je lepší opět učinit písemně pro případ pozdějších neshod nebo soudního řízení.

5

V krajním případě, pokud se nemůžete žádným způsobem se sousedem domluvit po dobrém, můžete kvůli vytopenému bytu podat na souseda žalobu o náhradu škody.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (2 votes)