Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vést dítě k hygienickým návykům | rady

Jak vést dítě k hygienickým návykům | rady

Jak vést dítě k hygienickým návykům | rady. Děti se učí základním hygienickým návykům již od útlého dětství. Stanovit věk dítěte, kdy je vhodné s těmito návyky začít, nikdy nelze říct ani přibližně, vždy záleží na individualitě dítěte. Obecně však platí, že čím dříve si dítě návyky osvojí, tím lépe pro jeho fyzický a psychický vývoj. Je to lepší i pro rodiče, čím je dítě samostatnější, tím je vše snadnější. A hlavně, dodržování hygienických návyků je nejlepší cesta ke zdraví.

1

Důslednost se vyplácí

Základem dodržování čistoty a osobní hygieny je mytí špinavých rukou. Základním návykem by mělo být rovněž mytí rukou před jídlem, pak samozřejmě i po jídle. U menších dětí, které si ještě osvojují i kulturu stolování, trochu musíme být tolerantní, že si někdy pomáhají při jídle i rukama. Takže zamazané i zamaštěné ruce i pusu je nutné hned po jídle umýt. Učte také děti, aby vám neohmataly vše kolem sebe. Vždyť to znáte, zdivo jen tak neumyjete. Mytí rukou po použití WC je zásada, která se nepromíjí, důsledně dbejte, aby děti tento návyk dodržovaly. Další zásada, kterou by si dítě mělo osvojovat, umýt si ruce po příchodu z venku. Je jedno, jestli si tam hrálo nebo bylo jen na procházce. Vždy na něco venku saháme, u dětí to platí násobně. Je známo, že jen tlačítka u výtahu jsou velkými nositeli bakterií, neboť jsou frekventovaně ohmatávané. Pro děti je typické, že i když mají tyto návyky již zažité, zkouší to obejít a ruce si neumyjí. Proto musíte být důslední a dítě stále kontrolovat.a připomínat jim tuto povinnost. Pravidelnost a důslednost se určitě vyplácí, přijde doba, kdy se vám vše zúročí a pro dítě bude dodržování těchto návyků samozřejmostí.

2

Čistění zubů

Tato činnost nepatří u malých dětí právě k té oblíbené. Malým dětem čistíme zuby sami, pokud mají zájem si je bez pomoci čistit, tak je necháme, ale samozřejmě musíme počítat s tím, že si dítě bude "šmudlat" třeba jen část zubů a ostatní zůstanou nedotčené. V tomto případě jim zuby dočistíme. Pokud si děti zuby čistit nechtějí a protestují, hledáme nějakou účinnou motivaci, která by pomohla tento protest překonat. Použijeme třeba oblíbené zvířátko nebo panenku, máme reálný kartáček, ale předstíráme, že jim čistíme zuby. Většinou dítě přestane protestovat a vlastní zoubky si chce také vyčistit. Někdy může být dobrou motivací i říkanka.

3

Sebeobslužná činnost

Dítě se učí osvojování návyků při kašlání - zakrývání úst rukou, smrkání, což je pro dítě někdy náročné pochopit, aby si nos vyprázdnilo. Mělo by se učit alespoň zpočátku používat kapesník tak, aby si dovedlo mokrý nos utřít, než se "dopracuje" k návyku smrkání. Česání je pro dítě celkem zábavná činnost a obyčejně není problém, pokud má dítě krátké vlasy, aby se postupně naučilo česat samo.

4

Pravidlo důslednosti a pravidelnosti

Pokud chceme, aby se dítě cokoliv naučilo, ať se jedná o oblast kulturních, společenských nebo hygienických návyků, vždy platí zásada pravidelnosti a důslednosti. Jestliže máme nějaké nároky, požadavky na dítě, aby jej respektovalo, musíme být vždy důslední a bez prominutí tyto návyky vyžadovat. Pokud nám někdy nevadí, jestli si dítě před jídlem ruce umyje nebo neumyje a pak to začneme zase vyžadovat, tento návyk si dítě neupevní, naopak bude čekat, že na to zapomeneme a v podstatě se to nenaučí, v lepším případě toto osvojení bude trvat dlouho. Hlavní zásada tedy je - důslednost a zase důslednost z naší strany.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak přežít šestinedělí | rady
Jak přežít šestinedělí | rady
Jak přežít šestinedělí | rady. Období šesti neděl po porodu je tak trochu opomíjeno a vytlačeno přípravou na porod. Pozornost věnovaná zrození a péči…
Jak vychovat nebojácné dítě | rady
Jak vychovat nebojácné dítě | rady
Jak vychovat nebojácné dítě | rady. Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo sebevědomé a nemělo strach. Některé je však bázlivější než vrstevníci a reagu…