1

Pokud u vás zaklepe exekutor a vy jste si naprosto jisti, že nikomu nic nedlužíte, může to být z jednoho prostého důvodu. Exekutor si přišel pro věci vašeho známého, nebo příbuzného, který u vás přebývá. Co v takovém případě dělat?

2

K vaší smůle, pokud se vám nepodaří exekutora napoprvé přesvědčit, že jde o omyl, ho musíte vpustit dovnitř – samozřejmě, pokud se vám prokáže všemi doklady. Je dobré si zapsat jeho jméno a exekutorský úřad, pod který spadá. Vhodné je zavolat i státní policii, která má povinnost u exekuce na vaše telefonické požádání asistovat.
Pokud nejste dlužníkem, pak exekutorovi ukažte všechny dostupné doklady od vašich věcí – paragony, účtenky, kupní a darovací smlouvy… v případě, že je jasné, že dané věci jsou opravdu vaše a ne dlužníka, exekutor se jimi nebude a ani nesmí zabývat.

3

Pokud i přesto dojde k zabavení věcí, protože není stoprocentně jasné, že jsou vaše, pak si před odchodem exekutora vyžádejte kopii jejich soupisu. S ní a se všemi doklady o vlastnictví zabavených věcí se obraťte na příslušný okresní soud a podejte žalobu „o vydání věci“. Zároveň můžete podat i žalobu přímo na exekutora, popřípadě si stěžovat u exekučního úřadu. Dále je možno podat i žalobu o náhradu škody.

4

V okamžiku, kdy dokážete, že jsou zabavené věci skutečně vaše, budou vám vráceny.

5

Jiná je situace samozřejmě ve chvíli, kdy je exekuce na váš majetek oprávněná. I tady ale platí určitý postup, díky kterému se vyvarujete dalších nepříjemností.

6

I v případě oprávněné exekuce můžete požádat o asistenci státní policie. Hned na úvod si také vyžádejte doklady o exekutorovi a doklady o samotné exekuci. Pokud je vše v pořádku, pak jste povinni exekutora vpustit do bytu. Pokud tak neučiníte, může exekutor za asistence policii do bytu vstoupit násilím.

7

Exekutor nicméně nemůže zabavit všechno, co doma máte. Exekuce se netýká věcí, které jsou nezbytně nutné k uspokojování vašich potřeb a potřeb vaší rodiny. Háček je ale v tom, že zákon přesně nedefinuje, kterých věcí se toto týká. Zabavit nesmí ani věci nutné k plnění pracovních úkolů a předměty, jejichž zabavení by bylo v rozporu s morálními pravidly. Mezi tyto předměty patří například základní oděvy, běžné vybavení domácnosti, snubní prsteny a zdravotnické pomůcky. Exekutor také musí, v případě exekuce na peněžní hotovost, na místě nechat alespoň dvojnásobek životního minima.

8

I v tomto případě si okamžitě na místě vyžádejte kopii seznamu zabavených věcí. Vyhnete se pozdějším nepříjemnostem s vydáváním věcí. Nicméně nejlepší prevencí problémů s následným vydáváním věcí je nikde nic nedlužit.

Tipy

Orientace v právní vědě je poměrně složitá. Proto je dobré v případě neoprávněné exekuce využít služeb některé právní kanceláře.
Od exekutora si vždy nechce ukázat všechny doklady a naopak žádejte kopie od všech dokumentů, které vyhotoví na místě. Ze zákona totiž nemáte právo později nahlížet do spisů, proto si kopii seznamu zabavených věcí nechte vystavit hned na místě.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.333335
Average: 3.3 (6 votes)