Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se domáhat zrušení výživného | rady

Jak se domáhat zrušení výživného | rady. Je-li vámi vyživovaná osoba (zpravidla dítě) se schopna sama živit, požádejte soud, aby rozhodl o zrušení vyživovací povinnosti. Byla-li vám dříve stanovena vyživovací povinnost rozsudkem / dohodou schválenou soudem a neobrátíte-li se na soud s žádostí o zrušení vyživovací povinnosti, vystavujete se riziku, že u vašich dveří jednou zazvoní exekutor. Vyživovací povinnost může zaniknout jak ke zletilému dítěti (přestane studovat, má vlastní příjem, fyzicky vás napadá), tak k nezletilému (zdědí majetek).

1

VYPLŇTE HLAVIČKU NÁVRHU

Okresnímu soudu v …... (adresa soudu)

Otec: …..., nar. dne ….., trvale bytem …...

Syn: ….., nar. dne …...., trvale bytem …....

Návrh na zrušení výživného ke zletilému dítěti

Dvojmo!

Přílohy: - dle textu

2

UVEĎTE, JAKÝM TITULEM BYLO O VÝŽIVNÉM ROZHODNUTO NAPOSLEDY.

I. Jsem rozvedený a z manželství mám jednoho syna, který byl na dobu po rozvodu svěřen do péče matky, zatímco mi byla uložena povinnost platit mu výživné. Naposledy bylo o výživném rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v ….... ze dne ....., sp. zn. …..., ve kterém mi bylo uloženo poskytovat synovi výživné ve výši ….. měsíčně, splatné vždy k ….. dni v měsíci k rukám matky. V mezidobí již syn nabyl zletilosti, a proto jsem od jeho 18. narozenin posílal peníze na jeho účet. Výživné jsem vždy platil řádně a včas. Důkaz: - kopie rozsudku Okresního soudu v …. - kopie rodného listu syna

3

PEČLIVĚ ZDŮVODNĚTE, PROČ ŽÁDÁTE ZRUŠENÍ VÝŽIVOVACÍ POVINNOSTI

II. Do ..... jsem pracoval jako ….. s čistým měsíčním příjmem.... . Z důvodu nadbytečnosti mi byl pracovní poměr ukončen výpovědí k ….. a již více než ..... jsem evidovaný na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Ačkoli práci aktivně hledám, nikde mě nechtějí zaměstnat. Pobírám sociální dávky ve výši …... . Jiný příjem nemám. Žiji sám v pronájmu a moje měsíční náklady jsou ….. . Z výše uvedeného je patrné, že nejsem schopen pokrýt ani náklady na svou osobu, natož platit synovi výživné. Abych dostál svým závazkům, již několikrát jsem si musel vypůjčit peníze od …... . Tuto finanční částku jsem ale povinen vrátit. V červnu syn odmaturoval a tvrdil mi, že pokračuje ve studiu na vysoké škole. Včera mi při hádce řekl, že to není pravda a že již …. měsíce pracuje na dohodu o pracovní činnosti s čistým měsíčním příjmem ….. u počítačové firmy, jejíž jméno mi ale odmítl sdělit. Závěrem uvádím, že nevlastním žádnou nemovitost, automobil ani jiný obdobný majetek. Vyživovací povinnost k jinému dítěti než k synovi nemám. Domnívám se, že syn je schopen se sám živit a žádám soud, aby rozhodl, že moje vyživovací povinnost k němu se zrušuje s účinností k …., kdy syn úspěšně odmaturoval.

Důkaz: - zpráva z Úřadu práce - zpráva OSSZ - smlouva o půjčce - výpovědi účastníků

4

V ZÁVĚRU NÁVRHU FORMULUJTE PETIT

III. S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující rozsudek: Vyživovací povinnost otce....., nar. dne....... vůči synovi…......, nar. dne....., naposledy stanovená rozsudkem Okresního soudu v …... ze dne.... č.j. …... se zrušuje, a to s účinností od ….... .“

V …. dne ….. Vlastnoruční podpis

5

NÁVRH DORUČTE SOUDU

Když máte návrh přečtený, 2x ho vytiskněte, podepište a doručte soudu. Příslušným je ten soud, v jehož obvodu dítě bydlí. Pokud ho budete doručovat prostřednictvím pošty, odešlete dopis doporučeně (podací lístek vám bude sloužit jako důkaz, že jste návrh odeslali). V případě, že bydlíte nedaleko, můžete návrh zanést přímo na podatelnu soudu. V takovém případě vytiskněte návrh 3x. Na jedno vyhotovení dostanete na podatelně razítko. Ať už návrh doručujete jakkoli, nezapomeňte na přílohy. Ty se k návrhu připojují vždy 1x. Stačí prosté kopie, v případě potřeby vás soud včas vyzve k předložení originálu či úředně ověřené kopie.

Druhá strana zpravidla nechce o výživné přijít, proto se obrátí na advokáta. I vy se můžete nechat zastoupit advokátem, a to dokonce bezplatně, jste-li nemajetní a je-li to třeba k ochraně vašich zájmů. Musíte se ale obrátit na soud a o ustanovení právního zástupce požádat.

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat snížení výživného | rady
Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě…
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.