Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat snížení výživného | rady

26. Březen 2021
Jak žádat snížení výživného | rady

Jak žádat snížení výživného | rady. O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě a s ním i jeho zájmy a potřeby. Stejně tak se ale může stát, že rodič ztratí práci, vážně se zraní, případně založí novou rodinu a najednou nemá k dispozici stejné množství financí, které poskytoval svým dětem z předchozího vztahu dříve. A v tomto případě nezbývá, než se obrátit na soud a žádat o snížení výživného.

1

ZAHAJTE NOVÉ ŘÍZENÍ NEBO SE BRAŇTE V RÁMCI ŘÍZENÍ PROBÍHAJÍCÍHO

Začneme poněkud netradičně a uvedeme, jak problém skutečně řešit nemáte. Mnoho rodičů, kteří se dostanou do tíživé finanční situace, si výživné sníží sami. Tedy z různých důvodů začnou na dítě platit místo dosavadních 3.000,- Kč částku poloviční nebo ještě menší. A tento stav trvá i několik měsíců nebo let. Toto rozhodně nedělejte! Potřebujete-li snížit výživné, obraťte se na soud. Jinak by se snadno mohlo stát, že u vašich dveří zazvoní exekutor a v závěru nejenže zpětně doplatíte dlužné výživné, ale ještě vám budou vyúčtovány náklady exekučního řízení, které mohou dosáhnout i několika desítek tisíc. Chcete-li snížit výživné, obraťte se na příslušný soud. Druhá možnost je, že se budete bránit v rámci probíhajícího řízení. Tedy podá-li druhý rodič návrh na zvýšení výživného, žádejte naopak v rámci jednoho řízení jeho snížení, máte-li pro to vážné důvody. S ohledem na skutečnost, že jednou spotřebované výživné se nevrací, s podáním návrhu neotálejte.

2

OBRAŤTE SE NA SOUD

Výživné vám nemůže snížit sociálka ani žádný jiný úřad odlišný od soudu. Dokonce nestačí ani souhlas druhého partnera. Proto se obraťte na soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště. Návrh na snížení doručte ve třech vyhotoveních i s případnými přílohami a to osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty . Rozhodnete-li se doručit návrh na snížení výživného osobně, musíte tak učinit prostřednictvím podatelny, která se zpravidla nachází v těsné blízkosti vstupu do budovy soudu. Budete muset projít bezpečnostním rámem. Ale především si předem okopírujte první stránku žádosti o snížení výživného, na kterou vám dají na podatelně razítko. Tato listina bude sloužit jako doklad o tom, že jste soudu návrh skutečně podali, včetně uvedení konkrétního dne i času.

3

VYLIČTE ROZHODNÉ SKUTEČNOSTI A OZNAČTE DŮKAZY NA PODPORU SVÝCH TVRZENÍ

Soud zná právo, takže se nemusíte trápit tím, že v návrhu neodkazujete na zákony či dokonce konkrétní paragrafy. Soud naopak nezná, v jaké životní situaci se nacházíte, a tu musíte přehledně vylíčit a podpořit ji důkazy (účtenky, lékařská zpráva, potvrzení z úřadu práce, rodný list nového potomka... dále označte svědky, které navrhujete vyslechnout). Zda-li soud výživné sníží, si posoudí v rámci řízení sám.

Argumentovat můžete mimo jiné:

- ztrátou zaměstnání

- vedením na úřadu práce

- prací na zkrácený úvazek

- velmi vážným zdravotním úrazem či nemocí

- půjčkami, úvěry, dluhy obecně

- novou vyživovací povinností (např. se vám narodil nový potomek)

- nabytím majetku ze strany vyživovaného potomka (syn nebo dcera zdědili rozsáhlé finance)

- cokoli vás dále napadne

Důvodem pro snížení výživného naopak není, plánujete-li teprve založit novou rodinu (přítelkyně je těhotná). Dále soud bude zajímat, zda-li jste si novou životní situaci způsobili svým vlastním přičiněním, zejména zda-li jste se úmyslně nevzdali lépe placeného zaměstnání právě z důvodu, aby vám mohlo být sníženo výživné.

4

UVAŽTE (ÚPLNÉ) ZRUŠENÍ VÝŽIVNÉHO

Vyživovací povinnost zaniká, je-li dítě schopno se samo živiti. Některé dítě tuto schopnost nezíská během celého života (např. z důvodu silného mentálního postižení), jiné je schopné se samo živit relativně rychle, třeba již po skončení základní školy nebo po vyučení, kdy si najde práci. Je-li vaše dítě schopno se samo živit, pak nežádejte o snížení výživného, ale o jeho zrušení. I tady ale platí, že jednou spotřebované výživné se nevrací. I kdyby tedy soud vaši vyživovací povinnost zrušil zpětně, dítě vám není povinno peněžité prostředky vydat. I když je jednou vaše vyživovací povinnost k dítěti zrušena soudně, může se obnovit za předpokladu, že dítě ztratí schopnost se samo živit. To může být příklad dítěte, které se nedostane na vysokou školu, rok chodí po brigádách a následně se zapíše k řádnému studiu.

5

PAMATUJTE NA PRAVIDLA, KTERÝM VÝŽIVNÉ PODLÉHÁ

Soudy jsou při rozhodování o snížení i zrušení výživného vázány ustanoveními zákona o rodině. Mezi ty mimo jiné náleží následující zásady:

- Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.

- Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.

- Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů.

- Při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje.

- Jednou spotřebované výživné se nevrací.

Tipy

Snížit výživné lze samozřejmě nejen v případě, kdy oprávněným je (nezletilé) dítě, ale i jakýkoli jiný oprávněný - např. manžel / manželka nebo dokonce bývalý manžel / bývalá manželka, rodič, prarodič atd. Postup je nicméně podobný a předně je třeba zřetelné popsat vaši životní situaci a označit důkazy na podporu svých tvrzení.

Pamatujte, že i dítě z prvního manželství potřebuje něco jíst, někde bydlet, chodit do školy a rozvíjet své zájmy v různých kroužcích. Vůči bývalému partnerovi není fér přestat ze dne na den platit výživné, byť vám nebylo soudem sníženo.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Požádáte-li o snížení výživného, pamatujte, že soud není vaším návrhem vázán. Zvláště v případě nezletilého dítěte se snadno může stát, že od soudu odejdete s rozsudkem, který vám výši výživného nejenže nesníží, ale ještě zvýší. Proto si dobře předem rozvažte, zda-li chcete vůbec zahájit soudní řízení.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…