1

V České republice nemá dražba dlouhou tradici, jak je tomu například v Americe nebo v některých jiných evropských státech. Češi nejsou na dražbu zvyklí, většinou jí ani moc nevěří. Nejdříve je si třeba uvědomit, že existují dva základní typy dražeb:

- dobrovolná
- nucená

Dobrovolná dražba je taková, kdy se vlastník věci sám a dobrovolně rozhodne věc prodat v dražbě. Takovou dražbu provádějí např. některé realitní kanceláře. Dům, případně jiná věc, se draží za klasickou tržní cenu. Nicméně v Češích tento způsob převodu majetku prostě není zakořeněný a mnohem raději proto jednají v klidu přímo s vlastníkem věci.

Nucená dražba je v České republice mnohem častější, už proto, že přibývá dlužníků, kteří nejsou schopni své závazky splatit. Exekutor, případně soudní vykonavatel, sepíše jejich movitý či nemovitý majetek a ten se potom podle zákonem stanovených pravidel draží. Článek se dále věnuje nucené dražbě. Ta je pro účastníky dražby o to zajímavější, že v dražbě mohou získat auto či byt za výrazně nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota.

2

Cena, za kterou je možné věc vydražit

Ta je pro věci movité a pro nemovitosti stanovená odlišně. Movitost (například auto nebo šperky) můžete získat již za jednu třetinu rozhodné ceny, právě tolik totiž činí nejnižší podání. U nemovitosti (pozemek nebo dům či byt) jsou to dvě třetiny ceny.

V praxi to znamená, že auto v hodnotě 300.000 Kč vás může přijít jen na 100.000 Kč a dům v hodnotě 3 miliónů korun může být váš již za 2 milióny.

3

Kdo nesmí dražit

Aby levně nepřicházeli k majetku přímo exekutoři nebo soudci, občanský soudní řád stanoví, kdo nesmí dražit:

- soudci
- zaměstnanci soudů
- povinný
- manžel povinného

Povinný, tedy ten, jehož majetek se draží, se nesmí účastnit dražby z logiky věci. Pokud nebyl schopen splatit svůj dluh, těžko může při dražbě mít peníze na to, aby věc koupil a řádně zaplatil.

4

Jak se dozvědět o dražbě

Dražební vyhláška vám samozřejmě není doručena do schránky, tu logicky soud doručí jen zákonem určenému okruhu lidí (např. povinnému, jeho manželovi, katastrálnímu úřadu atd.) Vy se o dražbě ale dozvíte například pomocí internetu. Pokud vás zajímají soudní dražby, zabruste na stránky www.justice.cz. Na úředních deskách jednotlivých soudů naleznete informace o aktuálních dražbách. O dražbách dále informují i exekutoři na svých internetových stránkách. Dražební vyhlášky obsahují mj. čas a místo dražby, specifikaci dražené věci, výši nejnižšího podání i informaci o tom, zda je třeba předem složit tzv. jistotu (tj. určitou sumu peněz, jakousi "zálohu", která vás opravňuje dražit a která je vám vrácena v případě, že věc nevydražíte).

5

Nevýhody

Dražba nepřináší jen výhody, ale i několik nevýhod. Někomu například vadí již pocit, že by bydlel v domě, který byl předchozímu vlastníku zabaven exekutorem. Co ale může být větší problém, jsou finance. Pokud si vyhlédnete například nemovitost v realitní kanceláři, máte zpravidla dostatek času (i několik týdnů či měsíců) si zařídit úvěr. V dražbě to takhle nefunguje. Pokud se stanete vydražitelem (tj. věc v dražbě získáte), za movitou věc musíte zaplatit přímo na místě (započte se vám případná složená jistota), za nemovitost v určené lhůtě, která však nesmí být delší než jeden měsíc.

Tipy

Dražba má svá pravidla, ale není složitá, spíše ne úplně obvyklá. Vaší výhodou ale může být právě to, že většina Čechů v dražbách věci nenakupuje. Čím méně lidí draží, tím větší je šance, že věc získáte skutečně levně.

Dražba má obrovskou výhodu v tom, že k vydražené věci zanikají (až na zákonem stanovené výjimky) veškerá práva třetích osob. Máte tedy jistotu, že vydražený dům je skutečně váš, což se při klasickém převodu nemovitostí vždycky říct nedá.

Varování

Článek má pouze informativní charakter, redakce nenese zodpovědnost za případnou škodu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno