Přejít k hlavnímu obsahu

Jak ukončit živnostenské podnikání | rady

Jak ukončit živnostenské podnikání | rady. Podnikáte a uvažujete, že své podnikání zrušíte? Velká konkurence, zvyšující se minimální základ daně, jiné finanční odvody nebo i osobní důvody, mohou být motivem k ukončení vaší podnikatelské činnosti. Důvody mohou být různé, myslete však na to, že před samotným ukončením vaší podnikatelské činnosti musíte navštívit hned několik úřadů. Rovněž nezapomeňte, že vaši zaměstnanci mají právo na dvouměsíční výpovědní lhůtu.

Co je potřeba

Pevné nervy

1

Vaše první kroky by měly vést na váš místně příslušný živnostenský úřad, kde je třeba podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Místně příslušným úřadem se rozumí takový úřad, který okresně spadá do místa vašeho bydliště. Žádostí o zrušení oprávnění to však nekončí.

2

K žádosti o zrušení živnostenského oprávnění je třeba doložit souhlas správce daně o zrušení vašeho podnikání. Musíte tedy odevzdat daňové přiznání a to do termínů podle zákonných lhůt. Vedete-li daňovou evidenci je třeba daňové přiznání odevzdat do konce března nebo června – máte-li daňového poradce. Pokud své podnikání prokazujete účetnictvím, je třeba je vést až do posledního dne vašeho podnikání. Ke dni ukončení se provede účetní závěrka, v rámci níž bude provedena inventura majetku a závazků a také inventarizace.

3

Další vaše povinnost plyne vůči zdravotní pojišťovně a vůči okresní správě sociálního zabezpečení, kde je třeba podat přehledy o příjmech a výdajích za příslušné zdaňovací období. Na tyto úřady je třeba ukončení živnostenského podnikání nahlásit do osmi dnů po skončení kalendářního měsíce, kdy došlo k ukončení vaší podnikatelské činnosti.

4

Máte-li zaměstnance, pracovní poměr s nimi ukončujete z důvodu zrušení zaměstnavatele. Nezapomeňte, že zaměstnanci mají ze zákona právo na dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné ve výši trojnásobku jejich průměrného výdělku. Pokud počet propouštěných zaměstnanců překročil dvacet pracovníků, jedná se o hromadné propouštění a je třeba tuto skutečnost nahlásit úřadu práce, odborům nebo radě zaměstnanců.

5

Jestliže své podnikání dokládáte pomocí daňové evidence, při rušení vašeho podnikání je třeba základ daně upravit o výši dosud nesplacených pohledávek a o cenu nespotřebovaných zásob. Základ daně je třeba očistit také o nesplacené závazky a na druhou stranu je třeba k němu přičíst zbylé zůstatky rezerv.

6

Ukončujete-li své podnikání v průběhu roku, mějte na paměti, že z majetku, který spadal do vašeho podnikání lze odepsat pouze polovinu daňového odpisu. Zásoby na skladě lze prodat také po ukončení podnikání, tyto peníze pak zdaníte jako běžný příjem. Stejně tak lze dodatečně uhradit závazky plynoucí z vaší bývalé podnikatelské činnosti, tyto vás již nijak daňově nezatěžují. Rovněž vám může být po ukončení živnosti připsána na účet úhrada pohledávky, která souvisí s vaší bývalou podnikatelskou činností. Pokud již tato pohledávka byla zavedena do výnosů v rámci vašeho účetnictví, ani tato již nepodléhá zdanění.

Nevíte-li si s něčím rady, neváhejte nahlédnout do živnostenského zákona, který pro živnostenské podnikání představuje prioritní právní předpis. Dalším podstatným zákonem pro podnikatele je obchodní zákoník. Co se zaměstnanců týče, ti jsou chráněni zákoníkem práce.

Živnost může ukončit také Živnostenský úřad, pakliže živnostní závažně porušujete živnostenský zákon anebo také Česká správa sociálního zabezpečení, má-li živnostník například nedoplatky na sociálním pojištění.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vyřídit živnostenský list
Chcete-li vykonávat samostatně výdělečnou činnost, podnikat, založit startup, neobejdete se bez živnostenského listu. S jeho vyřízením souvisí celá řa…
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak založit živnost | rady
Jak založit živnost | rady. Jednoduchá, ale přesto často vyhledávaná otázka. Nejdříve. Co je to živnost? Je mnoho definicí. Např. Samostatně výdělečná…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.