1

Všeobecné podmínky

Živnostenský list vás opravňuje k provozu samostatně výdělečné činnosti.

Pro získání živnostenského oprávnění musíte splňovat následující kritéria:

- musíte být starší 18 let
- musíte být způsobilí k právním úkonům
- musíte prokázat bezúhonnost

2

Druhy živností

Pro výkon samostatně výdělečné činnosti rozlišujeme základní druhy živností:

- řemeslná
- vázaná
- volná
- koncesovaná

Pro vyřízení řemeslné, vázané nebo koncesované živnosti musíte předložit platný doklad o vaší odborné způsobilosti pro výkon dané činnosti.

U živnosti volné nejste povinni platný doklad předkládat. Uzavření živnosti není podmíněno vzděláním nebo kvalifikací v oboru. Volná živnost obsahuje celkem 80 oborů, které můžete vykonávat.

3

Živnostenský úřad

Živnostenský list vyřídíte na kterémkoliv živnostenském úřadě. Pro vyřízení živnosti stačí platný občanský průkaz a 1 000 Kč pro zaplacení správního poplatku.

Bezúhonnost dokazovat nemusíte, váš výpis z rejstříku trestů si referent příslušného odboru zajistí sám. Informační systémy veřejné správy jsou již propojeny.

Vyřizujete-li si živnost volnou, pak vám stačí pouze OP a finance pro zaplacení správního poplatku.

Vyřizujete-li si živnost řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, musíte na živnostenském úřadě předložit platný doklad o vaší způsobilosti pro výkon předmětné činnosti.

4

Finanční úřad

Pouze vyřízením formalit na živnostenském úřadě vaše povinnosti kolem vyřízení živnosti nekončí, naopak, to nejtěžší vás teprve čeká.

Jakmile obdržíte výpis z živnostenského rejstříku (klasický živnostenský list se dnes již nevydává), musíte se zajít zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná dále jen OSVČ na příslušný finanční úřad.

Registraci nemůžete vyřídit na libovolném úřadě, ale na úřadě, pod který spadáte svým trvalým bydlištěm.

Lhůta pro přihlášení na příslušném finančním úřadě je 10 dnů od vydání živnostenského oprávnění.

5

Správa sociálního zabezpečení

Další úřad, kde musíte nahlásit váš přechod na samostatně výdělečnou činnost, je příslušná správa sociálního zabezpečení.

Zde se musíte zaregistrovat a vyzvednout si variabilní symbol a pokyny pro zálohové platby sociálního pojištění. Jako OSVČ jste povinni platit si důchodové a nemocenské pojištění sami, právě formou měsíčních zálohových plateb na okresní správě sociálního zabezpečení.

Lhůta pro přihlášení na příslušné správě sociálního zabezpečení je 8 dnů od vydání živnostenského oprávnění.

6

Zdravotní pojišťovna

Vaší poslední zastávkou by měla být zdravotní pojišťovna, kde rovněž musíte nahlásit změnu a váš přechod na samostatně výdělečnou činnost.
I zde obdržíte pokyny pro měsíční zálohové platby zdravotního pojištění. Jako OSVČ jste povinni si platit zdravotní pojištění sami.

Lhůta pro přihlášení na zdravotní pojišťovně je 8 dnů od vydání živnostenského oprávnění.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.39394
Average: 4.4 (66 votes)