Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uplatnit práva na přiměřenou slevu z nájemného

25. Listopad 2013

Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v Zákoně č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nájemní smlouva neuvádí jinak, nájemce řeší pouze drobné opravy v bytě, které souvisí s jeho běžnou údržbou. Odstranění ostatních vad a řešení problémů je v režii majitele bytu (tedy pronajímatele), který musí svému nájemci umožnit plný a ničím nerušený výkon jeho práv při užívání pronajatého bytu.

1
Pokud pronajímatel neplní svou výše uvedenou povinnost zajištění výkonu nájemních práv, může nájemce uplatnit své právo na slevu z nájemného. V podstatně se může jednat o tři případy, kdy je možno z pozice nájemce uplatňovat nárok na slevu.
2
Prvním případem je vada, která však musí být podstatného nebo dlouhodobějšího charakteru a musí výrazně omezovat užívání bytu, přičemž tato vada nesmí být způsobená zanedbáním povinností nájemce byt udržovat a starat se o něj. Jedná-li se tedy o vadu, kterou má povinnost odstranit pronajímatel, musí mu toto nájemce nejprve (nejlépe písemně) oznámit. Pokud pronajímatel vadu po oznámení neodstraní, vznikne nájemci právo na přiměřenou slevu.
3
Druhým případem je situace, která může nastat u plnění spojených s užíváním bytu, jako je např. dodávka elektrická energie, teplé vody apod., kdy tato plnění nejsou nájemci dodávána buď vůbec, nebo pouze vadně.
4
Třetím případem je situace, kdy je užívání bytu omezeno z důvodu stavebních úprav v domě. V obou těchto případech nemá nájemce oznamovací povinnost vůči pronajímateli. Své právo na přiměřenou slevu z nájemného musíte uplatnit co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od doby, kdy byla vada odstraněna, v opačném případě toto vaše právo zaniká. Právo je třeba uplatňovat písemně ve formě žádosti o přiměřenou slevu z nájemného. V této žádosti musí být uvedena identifikace pronajímatele, nájemníka a pronajímané bytové jednotky, požadovaná výše slevy na nájemném a také samozřejmě stručný popis důvodů, proč je o tuto slevu žádáno, přičemž důvodem musí být jedna z výše uvedených situací.
Autor: chorche | Zobrazit autorská práva

Foto: Michael & Christa Richert, ID: 1368741, sxc.hu

Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Pokud se rozhodnete pronajímat svůj dům, byt nebo jen pokoj, budete potřebovat nájemní smlouvu. V ní byste měli myslet na případné komplikace, které…
Obrázek není k dispozici
Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím. Na jejím základě má prodávající povinnost kupujícímu poskytnout věc, která je předmět…
Obrázek není k dispozici
Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuci můžete oddálit jejím odkladem (…
Obrázek není k dispozici
Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník by totiž nemusel zaplatit vůbec. A důvod…